Number of the records: 1  

Práce učitelky se vzdělávacími cíli při projektování v mateřské škole

 1. Title statementPráce učitelky se vzdělávacími cíli při projektování v mateřské škole [rukopis] / Irena Tužinská
  Additional Variant TitlesPráce učitelky mateřské školy svzdělávacími cíli
  Personal name Tužinská, Irena (dissertant)
  Translated titleTeacher´s work with educational goals for projecting in the kindergarten
  Issue data2007
  Phys.des.83 s., 22 s. obr. příloh. : grafy, schémata, tab. + disketa
  NoteVed. práce Eva Šmelová
  Another responsib. Šmelová, Eva, 1958- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords prameny evropské vzdělanosti * vývojová orientace edukačních cílů * struktura a kategorizace edukačních cílů * práce s cíli při projektování v mateřské škole * implementace školního vzdělávacího programu * evaluační systém * European intelligence{\crq}s sources * development orientation of educational goals * structure and categorization of educational goals * work with goals during projecting in kindergarten * implementation of school educational program * evaluation system
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - správní činnost
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  15506-ved-511642887.docPosudek vedoucího
  15506-opon-412657371.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na práci předškolního pedagoga s edukačními cíli při projektování vzdělávacích programů a v průběhu celého vzdělávacího procesu v mateřské škole. Rozborem dotazníkové šetření byl zjištěn současný stav připravenosti předškolních pedagogů k odbornému sestavování i evaluování školních a třídních vzdělávacích programů. Východiskem pro komparaci byl věk předškolních pedagogů, do komparace byly zařazeny i mateřské školy s alternativním pedagogickým systémem.The thesis focuses on the pre-school teacher's woks with educational goals for projecting of educational programs and during all educational process. Questionnaire survey analysis found out actual state of pre-school teacher's readiness for expert formation and evaluation of school and class educational programs. The basis for comparison was pre-school teachers´ age and even kindergartens with alternative pedagogical system were included into the comparison.

Number of the records: 1