Number of the records: 1  

Kázeň ve výuce

 1. Title statementKázeň ve výuce [rukopis] / Jana Janečková
  Additional Variant TitlesKázeň ve výuce
  Personal name Janečková, Jana (dissertant)
  Translated titleDiscipline in the classes
  Issue data2007
  Phys.des.84 stran + 1 CD
  NoteVed. práce Marcela Musilová
  Another responsib. Musilová, Marcela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Kázeň * školní kázeň * výchova * psychosociální vývoj žáků * spolupracující chování * rušivé chování * diagnostika nekázně * výchovné prostředky * komunikace ve škole * Discipline * school discipline * education * psychosocial development of pupils * cooperative behaviour * diagnostics of indiscipline * educational means * communication in school
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  13710-697444840.doc0637.4 KB31.12.2999
  PosudekTyp posudku
  13710-ved-565241283.docPosudek vedoucího
  13710-opon-888197274.docPosudek oponenta

  Dipomová práce je zaměřena na problematiku kázně ve výuce. Cílem práce bylo zjistit a porovnat, jaké formy nekázně a v jaké intenzitě se vyskytují u žáků od 11 do 15 let a u studentů od 15 do 20 let, jaká je příčina nekázně a jak na ni nejčastěji a nejefektivněji reagují vyučující.The diploma work is focused on the problem of discipline in classes. The aim of the work was to find out and compare what kinds of indiscipline are to be found among students aged 11-15 and students aged 15-20 and what to extend, what is the cause of this misbehaviour and how teachers respond to it in the most frequent and effective way.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.