Number of the records: 1  

Agresivita a šikanování žáků na 2. stupni vybrané základní školy v České a Slovenské republice

 1. Title statementAgresivita a šikanování žáků na 2. stupni vybrané základní školy v České a Slovenské republice [rukopis] / Denisa Vinzencová
  Additional Variant TitlesAgresivita a šikanování dětí a mládeže na 2. stupni základní školy
  Personal name Vinzencová, Denisa (dissertant)
  Translated titleAgression and bullying of pupils at upper grade of a selected alementary school in the Czech Republic and Slovakia
  Issue data2007
  Phys.des.68 stran + dotazník pro učitele a žáky
  NoteVed. práce Kamila Holásková
  Another responsib. Holásková, Kamila, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie a patopsychologie (degree grantor)
  Keywords šikana * agrese * formy šikany * trestní odpovědnost * prevence * bullying * aggression * criminal liability * forms of bullying * prevention
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  16440-ved-316991242.docPosudek vedoucího
  16440-opon-222013175.docPosudek oponenta

  Ve své diplomové práci jsem se zabývala agresí a šikanou u žáků na 2. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsem rozebrala,co je šikana, agrese,agresivita,oběť, formy šikany,jak šikanu odhalit a hlavně léčit.In my thesis I focused on aggression and bullying ofpupils at the upper stage ofelementary school.The thesis is composed of atheoretical and pratical part. In the theoretical part I have analyzed in detail the aggressor, victim of bullying, methods how to reveal bullying, damage and consequences of bullying and preventive measures. In the research part I searched for occurences of bullying,forms of bullying and the extentof prevention at two selected elementary school in the Czech Republic and Slovakia.

Number of the records: 1