Number of the records: 1  

Hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem

 1. Title statementHodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antropometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem [rukopis] / Ilona Zeisbergerová
  Additional Variant TitlesHodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci pomocí antopometrických a laboratorních charakteristik ve vztahu ke stravovacím zvyklostem
  Personal name Zeisbergerová, Ilona (dissertant)
  Translated titleThe evaluation of a state of nutrition in students of Higher School for Health Workers with help of antropometric and laboratory characteristics in relation to eating habits
  Issue data2007
  Phys.des.76 s., 1s obr. příloh : il. + 1 CD
  NoteVed. práce Michaela Hřivnová
  Another responsib. Hřivnová, Michaela (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords Dívky 19 - 24 let * somatické parametry * laboratorní biochemické charakteristiky * výživová doporučení * stravovací zvyklosti * civilizační choroby * 19 - 24 year-old girls * somatic parameters * laboratory biochemical characteristics * nutrition recommendations * eating habits * civilization diseases
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  13687-ved-540523389.docPosudek vedoucího
  13687-opon-274094712.docPosudek oponenta

  Snahou této diplomové práce je hodnocení stavu výživy u studentů VOŠ zdravotnické v Olomouci. Výzkumné šetření bylo provedeno u 72 studentek ve věku 19 - 24 let. Výzkum byl zaměřen na hodnocení zvolených antropometrických charakteristik, vybraných biochemických vyšetření a údajů získaných z dotazníku zjišťujících stravovací zvyklosti.The objective of the diploma thesis is to assess the state of nutrition in students of Higher School for Medical Workers in Olomouc. The research has been carried on in 72 students aged 19 - 24. It was aimed at assessing specific anthropometric characteristics, biochemical examinations and other data, received from the eating habits questionaire.

Number of the records: 1