Number of the records: 1  

Návrh úpravy školní zahrady a její didaktické využití

 1. Title statementNávrh úpravy školní zahrady a její didaktické využití [rukopis] / Pavlína Kapavíková
  Additional Variant TitlesNávrh úpravy školní zahrady a její didaktické využití
  Personal name Kapavíková, Pavlína (dissertant)
  Translated titleA project of a school garden and its didactic usage
  Issue data2007
  Phys.des.72 s., 9 s. obr. příloh. : il., plány
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra přírodopisu a pěstitelství (degree grantor)
  Keywords zásady sadovnictví * záhony * zahradní plán * didaktické využití školní zahrady * the principles of orchading * flower bed * the plans of garden * didactic usage of school garden
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  34327-opon-399426899.docPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na navržení sadovnické úpravy školní zahrady. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány obecné zásady sadovnictví. Praktickou část tvoří konkrétní návrhy sadovnických úprav a možnosti využití školní zahrady ve výuce.The diploma work is separated for a part theoretical and a part practical. In the theoretical part are described common principles of orcharding. The practical part is created by concrete proposals, adjustment of orchad and possibilities of usage for school gardening in teaching.

Number of the records: 1