Number of the records: 1  

DROGOVÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PRO UŽIVATELE DROG LAXUS O.S

 1. Title statementDROGOVÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PRO UŽIVATELE DROG LAXUS O.S [rukopis] : Popis současného stavu a analýza potřeb klientů {\clqq}Drogových služeb ve vězení`` Laxus o.s / Markéta Lukáčová
  Additional Variant TitlesDrogové služby ve vězení v ČR
  Personal name Lukáčová, Markéta (dissertant)
  Translated titleDrug services in prison for drug users Laxus o.s
  Issue data2007
  Phys.des.76 s., 5 s. příloh
  NoteVed. práce Jana Ženíšková
  Another responsib. Ženíšková, Jana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Drogové služby ve vězení * uživatelé drog * výkon trestu odnětí svobody * analýza potřeb * Drug services in prison * drug users * in prison * needs analysis
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - sociální práce
  book

  book

  PosudekTyp posudku
  13718-ved-296471401.docPosudek vedoucího
  13718-opon-725356929.docPosudek oponenta

  Diplomová práce se skládá ze dvou části. V teoretické části se věnujeme vzniku a vývoji drogových služeb v České republice a specifikaci projektu "Drogové služby ve vězení Laxus o.s.``. Empirická část kvalitativně zpracovává analýzu potřeb klientů drogových služeb Laxus o.s. ve výkonu trestu odnětí svobody, jejich informovanost o službách a motivaci k využívání služeb.Dissertation work consists of two parts. Theoretical part is focused on rise and development drug services in Czech republic a specification of a project. The project is called "Drug services in prison for drug users Laxus o.s.``. Research part is about needs analysis of clients in prison who takes advatage of services in the project Laxus o.s.

Number of the records: 1