Number of the records: 1  

Random variable in behavioral research - a view of representational measurement theory

 1. Title statementRandom variable in behavioral research - a view of representational measurement theory / Petr Blahuš
  Par.titleNáhodná proměnná ve výzkumu chování - hledisko reprezentační teorie měření
  Personal name Blahuš, Petr, 1944-2010 (author)
  Internal Bibliographies/Indexes NoteBibliogr. - Res. čes.
  Source document Acta Universitatis Carolinae. Gymnica /
  Subj. Headings lidské chování human behavior * statistické metody statistical methods * psychologie psychology * výzkum a vývoj research and development
  UDC 31
  CountryBez místa
  Languageangličtina
  Document kindARTICLES
  article

  article


  Návrh definice náhodné proměnné v abstraktních logických, resp. algebraických pojmech, která by umožnila vzít v úvahu různou úroveň kvantifikace a typ škály. Jsou ukázány důsledky takové definice pro použití adekvátních statistických metod pro zpracování výsledků vhodnými statistickými metodami.
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.