Number of the records: 1  

Differentiation of the share of physical culture in active formation of health

 1. Title statementDifferentiation of the share of physical culture in active formation of health / Bohuslav Hodaň
  Par.titleDiferenciace podílu tělesné kultury na aktivní tvorbě zdraví
  Personal name Hodaň, Bohuslav, 1931-2020 (author)
  Internal Bibliographies/Indexes NoteBibliogr. - Res. čes., rus.
  Source document Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  Subj. Headings tělesná kultura physical culture * zdraví health
  UDC 796.01
  CountryBez místa
  Languageangličtina
  Document kindARTICLES
  article

  article


  Z teoretického zpracování zkoumané problematiky byly vyvozeny dvě hypotézy, které podmiňují způsob péče o vlastní zdraví a podíl tělesné kultury na jeho aktivní tvorbě pohlavím, věkem subjektivním pocitem tělesného vzezření, rodinným stavem, počtem dětí, vzdělání, zaměstnáním a bydlištěm. Z uváděných výsledků jsou vyvozovány závěry, týkající se rozvoje tělesné kultury.
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.