Number of the records: 1  

Dětská mozková obrna jako společenský problém

 1. Title statementDětská mozková obrna jako společenský problém / Štěpánka Šprynarová
  Personal name Šprynarová, Štěpánka, 1926- (author)
  Source document Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů : sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí konané 9.-11. listopadu 1995 na FTVS UK /
  Subj. Headings děti children * dětská mozková obrna cerebral palsy * osoby se zdravotním postižením people with disabilities * psychické problémy * sociální problémy social problems
  MeSH mozková obrna Cerebral Palsy * postižení Disabled Persons * sociální problémy Social Problems
  UDC 159.9:616.831-053.2 , 616.831-053.2-071 , 616.831-053.2:159.9
  CountryBez místa
  Languagečeština
  Document kindARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1