Number of the records: 1  

Centrum samostatného života vozíčkářů

 1. Title statementCentrum samostatného života vozíčkářů / Zdenka Hanáková
  Personal name Hanáková, Zdenka (author)
  Source document Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů : sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí konané 9.-11. listopadu 1995 na FTVS UK /
  Subj. Headings osoby s tělesným postižením people with physical disabilities * životní podmínky living conditions * životní styl life style
  MeSH postižení Disabled Persons * ŽIVOT S POSTIŽENÍM * životní styl Life Style
  UDC 304.3-056.26 , 316.728-056.26
  CountryBez místa
  Languageneurčený, nezjistitelný
  Document kindARTICLES