Number of the records: 1  

Basic opinion approaches to the solution of the theory and practice of physical and movement development of man

 1. Title statementBasic opinion approaches to the solution of the theory and practice of physical and movement development of man / Pavel Belšan
  Par.titleZákladní názor přibližující se řešení teorie a praxe fyzického a pohybového vývoje člověka
  Personal name Belšan, Pavel, 1934- (author)
  Source document Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  Subj. Headings antropomotorika anthropomotorics * tělesná kultura physical culture * sport sport * terminologie terminology * tělesná výchova physical education and training
  UDC 796.012
  CountryBez místa
  Languageangličtina
  Document kindARTICLES
  article

  article


  Autor považuje kinantropologii za vědeckou a metodologickou základnu axiomatického a kategorického systému, který má v současné době hodně nedostatků. Jako kategorický systém autor formuluje optimalizaci a mnohostrannost pro tělesnou výchovu; výkon a soutěživost pro sport; kompenzaci a regeneraci pro rekreační formy, a normálnost pro aktivity aplikované pro handicapované lidi. Dále sem přiřazuje etiku, zkušenost a krásu těla. Jeho axiomatický systém zahrnuje všechny bio-psycho-sociální atributyjedince i skupin. Tělesnou výchovu a sport přiřazuje pod termín tělesná kultura.
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.