Number of the records: 1  

Aarhurská úmluva jako průlom do institutu účasti veřejnosti

 1. Title statementAarhurská úmluva jako průlom do institutu účasti veřejnosti / Magdaléna Peterková
  Additional Variant TitlesThe Aarhus Convention as a breakthrough in the participation of the public
  Personal name Peterková, Magdaléna (author)
  Source document Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2007 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16.-18.4.2007 v priestoroch ÚZ NR SR Častá : Papiernička organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou doc. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., dekana PraF UK v Bratislave /
  Subj. Headings ochrana životního prostředí environmental protection * právo životního prostředí environmental law
  Conspect349 - Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
  UDC 349.6 , 502.17
  CountryBez místa
  Languagečeština
  Document kindARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1