Number of the records: 1  

#selfie. Gender Analyse des sprachlichen Verhaltens auf Instagram. Vergleich des tschechischen und deutschen Sprachraums

 1. Title statement#selfie. Gender Analyse des sprachlichen Verhaltens auf Instagram. Vergleich des tschechischen und deutschen Sprachraums [rukopis] / Markéta Polášková
  Additional Variant Titles#selfie. Genderová analýza jazykového chování na Instagramu. Komparace českého a německého prostoru
  Personal name Polášková, Markéta, (dissertant)
  Translated title#selfie. Gender Analysis of Language Behavior in the Realm of Instagram. Comparative Study Between the Czech Republic And German
  Issue data2022
  Phys.des.90 s., (111 460 znaků) + Soupis uživatelů profilů na Instagramu
  NoteOponent Marie Krappmann
  Ved. práce Veronika Opletalová
  Another responsib. Krappmann, Marie, 1977- (opponent)
  Opletalová, Veronika, 1981- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra germanistiky (degree grantor)
  Keywords Genderová lingvistika * gender * identita * sebereprezentace * stereotypy * sociální média * Instagram * hashtag * obsahová analýza * korpusová analýza * Gender linguistics * gender * identity * self-representation * stereotypes * social media * Instagram * hashtag * content analysis * corpus analysis
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineČeská filologie - Německá filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00277669-929649574.pdf101.2 MB12.12.2022
  PosudekTyp posudku
  00277669-ved-103487541.docPosudek vedoucího
  00277669-opon-254527393.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00277669-prubeh-793473833.pdf23.06.202112.12.202218.01.2023CHodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá analýzou jazykového chování na Instagramu z pohledu genderově lingvistického přístupu. Ústřední roli hraje tvorba virtuální identity a sebereprezentace u případů tzv. selfies se zaměřením na textovou část zveřejněného příspěvku. Východiskem této práce jsou hypotézy týkající se reprodukce genderových stereotypů (MUŽ x ŽENA) také ve virtuální uživatelsky generované realitě. Základem pro praktickou část je databáze 82 popisků a 767 hashtagů, které sesbírány od 80 česky i německy mluvících respondentů*respondentekThis thesis analyses linguistic behavior on Instagram from a gender linguistic approach. The central role is played by virtual identity formation and self-representation in cases of so-called selfies, focusing on the textual part of the published post. The starting point of this paper are hypotheses concerning the reproduction of gender stereotypes (MALE x FEMALE) also in virtual user-generated reality. The basis for the practical part is a database of 162 descriptions and 767 hashtags collected from 80 Czech and German-speaking respondents.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.