Number of the records: 1  

Disciplinace členů krnovského cechovního zřízení v 18. století

 1. Title statementDisciplinace členů krnovského cechovního zřízení v 18. století [rukopis] / Dominik Kupka
  Additional Variant TitlesDisciplinace členů krnovského cechovního zřízení v 18. století
  Personal name Kupka, Dominik, 1997- (dissertant)
  Translated titleDiscipline of members of the Krnov guild establishment in the 18th century
  Issue data2022
  Phys.des.66 s. (118 520) : tab. + Přílohy nejsou volně vloženy. Jsou součástí svázané práce
  NoteOponent Jaroslav Miller
  Ved. práce Michaela Antonín malaníková
  Another responsib. Miller, Jaroslav, 1971- (opponent)
  Antonín malaníková, Michaela, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra historie (degree grantor)
  Keywords cechy * Krnov * čest * morálka * městská společnost * cech pekařů * disciplinace * řemeslo * obchod * tresty * 18. století * guilds * Krnov * honor * morality * city society * guilds of bakers * discipline * craft * trade * punishments * 18th century
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programHistorické vědy
  Degreee disciplineHistorické vědy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00276571-326088517.pdf1614.8 KB05.05.2022
  PosudekTyp posudku
  00276571-ved-123267219.pdfPosudek vedoucího
  00276571-opon-951425170.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00276571-prubeh-540743695.pdf30.01.202205.05.202223.05.2022BHodnocení známkou

  Cílem bakalářské práce "Disciplinace členů krnovského cechovního zřízení v 18. století" je přiblížení disciplinačních technik pekařského cechu v Krnově. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu se čtenář seznámí s tématem, badatelskými otázkami, prameny a literaturou, které byly použity v této práci. Součástí textu je nastínění historie Krnova od 13. do poloviny 18. století. Pozornost je také věnována vzniku a vývoji cechovních organizací až do jejich zrušení v roce 1859. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na historii krnovských cechů a speciálně na analýzu knihy trestů a učňů cechu pekařského a na disciplinaci v cechu. K bádání jsou využity cechovní artikule a kniha trestů a učňů. V závěru jsou shrnuty výsledky práce společně se seznamem pramenů a literatury. Na konci práce jsou přiloženy tabulky získaných dat z pramene.The aim of the bachelor's thesis "Disciplination of members of the Krnov guild establishment in the 18th century" is to approach the disciplinary techniques of the bakery guild in Krnov. The work is divided into four chapters. In the introduction, the reader is introduced to the topic, research questions, sources and literature that were used in this work. Part of the text is an outline of the history of Krnov from the 13th to the middle of the 18th century. Attention is also paid to the origin and development of guild organizations until their abolition in 1859. The fourth chapter focuses on the history of Krnov guilds and especially on the analysis of the book of punishments and apprentices of the bakery guild and the discipline in the guild. Guild articles and a book of punishments and apprentices are used for research. In the end, the results of the work are summarized together with a list of sources and literature. Tables of data obtained from the source are attached at the very end of the work.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.