Number of the records: 1  

Mladistvý jako subjekt přestupků proti občanskému soužití

 1. Title statementMladistvý jako subjekt přestupků proti občanskému soužití [rukopis] / Kateřina Brandejská
  Additional Variant TitlesMladistvý jako subjekt přestupků proti občanskému soužití
  Personal name Brandejská, Kateřina, (dissertant)
  Translated titleJuvenile as the offender of the torts against civil cohabitation
  Issue data2022
  Phys.des.59 s. (119 388 znaků)
  NoteVed. práce Monika Horáková
  Oponent Soňa Pospíšilová
  Another responsib. Horáková, Monika (thesis advisor)
  Pospíšilová, Soňa (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords správní právo * trestání * přestupek * odpovědnost * občanské soužití * mladiství * řízení o přestupku * správní trest * administrative law * punishment * administrative offence * liability * civil cohabitation * juveniles * infringement proceedings * administrative punishment
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00275834-943468315.pdf6567.8 KB30.03.2022
  PosudekTyp posudku
  00275834-ved-549342307.docxPosudek vedoucího
  00275834-opon-393586636.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00275834-prubeh-749688145.pdf12.04.202130.03.202213.06.2022AHodnocení známkou

  Předkládaná diplomová práce se zabývá správněprávní odpovědností mladistvého pachatele přestupků se zaměřením na přestupky proti občanskému soužití podle zákona č. 251/2016 Sb., přestupkovým řízením s mladistvým obviněným a jeho specifiky a správním trestáním mladistvých pachatelů přestupků. Cílem této práce je analýza hmotněprávní úpravy přestupkové odpovědnosti mladistvých a posouzení procesněprávní úpravy přestupkového řízení s mladistvým obviněným, včetně ukládání správních trestů. Hlavním záměrem práce je vyhodnocení, zda je současná hmotněprávní úprava ve vztahu k mladistvému dostačující a posouzení efektivity správních trestů, které jsou v řízení o přestupku proti občanskému soužití ukládány mladistvému pachateli. Vedlejším cílem je zhodnocení četnosti páchání přestupků proti občanskému soužití ve správních obvodech měst Kolín, Kutná Hora a Čáslav. Předložená práce je zpracována dle účinné právní úpravy přestupků a řízení o nich, s využitím důvodových zpráv k zákonům a komentářové literatury. V práci jsou zpracovány statistické údaje týkající se četnosti páchání přestupků v rámci jednotlivých agend oslovených obecních úřadů.The compiled diploma thesis deals with juvenile offenders and their administrative liability for offenses against civil cohabitation according to Act No. 251/2016 Coll., infringement proceedings with a juvenile and its modification due to age of the offender. The thesis also follows up adminsitrative punishment of juveniles. The main goal of this diploma thesis is the analysis and the assessment of current legislation related to the administrative liability of juvenile delinquents for administrative offenses committed by them, their punishment and modified infringement proceedings. The thesis concerns substantive law as well as procedural law, with modifications in relation to juvenile offenders. The main and principal purpose of this thesis is to assess whether the current substantive law in relation to juveniles is sufficient and to evaluate the effectiveness of administrative punishment imposed on juveniles offenders. The secondary aim of the thesis is the evaluation of the frequency of offenses against civil cohabitation in the administrative districts of Kolín, Kutná Hora and Čáslav. The presented diploma thesis is processed according to the actual legal regulation of administrative offenses and proceedings concernig them, using explanatory memorandums, commentary literature. The thesis deals with statistical data concernig the frequency of offences withing the individual agendas of the mentioned municipal authorities.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.