Number of the records: 1  

Zhodnocení komunikace ostravských obvodů s veřejností

 1. Title statementZhodnocení komunikace ostravských obvodů s veřejností [rukopis] / Nikola Knotek
  Additional Variant TitlesZhodnocení komunikace ostravských obvodů s veřejností
  Personal name Marková, Nikola, (dissertant)
  Translated titleEvaluation of communication of Ostrava districts with the public
  Issue data2022
  Phys.des.69 s.
  NoteOponent Lenka Dušková
  Ved. práce Jiří Pánek
  Another responsib. Dušková, Lenka, 1980- (opponent)
  Pánek, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (degree grantor)
  Keywords Místní Agenda 21 * komunikace * participace * městský obvod Ostrava - Poruba * fórum Porubské desatero * Keywords: Local Agenda 21 * communication * participation * city district Ostrava - Poruba * forum Porubské desatero
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineMezinárodní rozvojová studia
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00273386-927106487.pdf63.9 MB12.04.2022
  PosudekTyp posudku
  00273386-ved-400297387.pdfPosudek vedoucího
  00273386-opon-919612602.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá zhodnocením komunikace ostravských obvodů s veřejností. Cílem práce bylo zhodnotit komunikaci vybrané organizace (v tomto případě městského obvodu) s veřejností ve vybraných ostravských obvodech. Práce se zabývá Národní sítí Zdravých měst České republiky, v rámci které jsou popsány vybrané projekty dobré praxe v Ostravě, a Místní Agendou 21, která byla hlavním kritériem pro výběr ostravských městských obvodů. Pro práci byly vybrány tři ostravské městské obvody, konkrétně městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, městský obvod Slezská Ostrava a městský obvod Ostrava - Poruba. U vybraných městských obvodů byly představeny a zhodnoceny jednotlivé formy komunikace mezi městským obvodem a veřejností. Práce se zabývá jednotlivými projekty v rámci Místní Agendy 21, pomocí které probíhá participace obyvatel ve vybraných městských obvodech. Největší pozornost byla zaměřena na městský obvod Ostrava - Poruba, kde byl například představen projekt Porubské desatero, nebo akce Zažít Porubu jinak.The topic of this diploma thesis is the evaluation of the communication of Ostrava districts with the public. The aim of the work was to find and evaluate its forms, which are used by selected Ostrava city districts. The thesis deals with the National Network of Healthy Cities, which describes selected projects of good practice in Ostrava and Local Agenda 21, which was the main criterion for the selection of Ostrava city districts. Three Ostrava city districts were selected, namely the Moravská Ostrava and Přívoz city districts, the Slezská Ostrava city district and the Ostrava - Poruba city district. For these city districts, their involvement in Local Agenda 21 and the subsequent participation of citizens in selected projects in this agenda was addressed. The greatest attention was focused on the Ostrava - Poruba city district, where, for example, the Porubské desatero project or the Experience Poruba differently event were presented.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.