Number of the records: 1  

Analýza heavy metalových textů v kontextu klasifikace jednotlivých stylově žánrových typů 80. let

 1. Title statementAnalýza heavy metalových textů v kontextu klasifikace jednotlivých stylově žánrových typů 80. let [rukopis] / Kristýna Botková
  Additional Variant TitlesAnalýza Heavy Metalových textů v kontextu klasifikace jednotlivých stylově žánrových typů 80. let
  Personal name Botková, Kristýna, 1997- (dissertant)
  Translated titleAn analysis of 1980s heavy metal songs' lyrics in context of the individual form and genre classification
  Issue data2022
  Phys.des.71 s (158 158 znaků) + Žádná volně vložená příloha
  NoteVed. práce Jan Blüml
  Oponent Pavel Cígler
  Another responsib. Blüml, Jan (thesis advisor)
  Cígler, Pavel, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra muzikologie (degree grantor)
  Keywords Heavy metal * populární hudba * NWOBHM * thrash metal * skandinávský metal * hair metal * metal v ČSSR * obsahová analýza * textová analýza * Heavy metal * popular music * NWOBHM * thrash metal * Scandinavian metal * hair metal * metal in Czechoslovakia * content analysis * text analysis
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTeorie a dějiny hudebního umění
  Degreee disciplineUměnovědná studia
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00271137-677602217.pdf61 MB12.12.2022
  PosudekTyp posudku
  00271137-ved-932201509.pdfPosudek vedoucího
  00271137-opon-317233577.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00271137-prubeh-403734356.pdf07.10.202012.12.202210.01.2023AHodnocení známkou

  Cílem bakalářské práce je charakterizování jednotlivých žánrů Heavy Metalu 80. let a tím konstatovat, že pojem Heavy Metal je pouze elementární označení širokého spektra podžánrů Metalové hudby. Jakožto primární rozdělení hudby využiji knihu Covach, John Rudolph Flory, Andrew - What's that sound an introduction to rock and its history. Dle této literatury vyčlením metalovou hudbu na jednotlivé žánry a následně je podrobím analýze textů. Hlavním objektem zkoumání bude Nová Vlna Britského Heavy Metalu, Hair Metal, Thrash Metal, Skandinávský Black Metal a Metalová hudba v ČSSR. K výběru skladeb využiji Hitparádu Billboard a zaměřím se na nejpopulárnější skladby daných žánrů. Následně budu analyzovat obsah textů: téma, způsob skládání rýmů, koncepty struktury písně, cenzura. Po rozdělení hudby v jednotlivé žánry se pokusím o stanovení základní charakteristiky textu a následně je budu porovnávat mezi sebou. Zde se budou hledat společné, či rozdílné znaky abych potvrdila hypotézu, že Heavy Metal je nepřesný termín a je třeba Metalovou populární hudbu zkoumat z jednotlivých žánrů.The aim of the bachelor's thesis is to characterize the individual genres of Heavy Metal of the 80s and thereby state that the term Heavy Metal is only an elementary designation of a wide spectrum of sub-genres of Metal music. As the primary division of music I will use the book Covach, John Rudolph Flory, Andrew - What's that sound an introduction to rock and its history. According to this literature, I will separate metal music into individual genres and then subject them to text analysis. The main object of investigation will be the New Wave of British Heavy Metal, Hair Metal, Thrash Metal, Scandinavian Black Metal and Metal music in Czechoslovakia. To select songs, I will use the Billboard charts and focus on the most popular songs of the given genres. Subsequently, I will analyze the content of the lyrics: theme, way of composing rhymes, concepts of song structure, censorship. After dividing the music into individual genres, I will try to determine the basic characteristics of the text and then compare them with each other. Here we will look for common or different signs in order to confirm the hypothesis that Heavy Metal is an imprecise term and that Metal popular music needs to be examined from individual genres.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.