Number of the records: 1  

Odraz českého mýtu v divadelní hře Divadla Járy Cimrmana

 1. Title statementOdraz českého mýtu v divadelní hře Divadla Járy Cimrmana [rukopis] / Markéta Šťastná
  Additional Variant TitlesOdraz českého mýtu v divadelní hře Divadla Járy Cimrmana
  Personal name Šťastná, Markéta, (dissertant)
  Translated titleReflection of Czech myth in theater play by Theater of Jára Cimrman
  Issue data2022
  Phys.des.43 s. (66 064 znaků) : il. + 1 CD ROM
  NoteOponent Igor Fic
  Ved. práce Daniel Jakubíček
  Another responsib. Fic, Igor, 1967- (opponent)
  Jakubíček, Daniel (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords Divadlo Járy Cimrmana * divadla malých forem * mystifikace * hra Blaník * blanický mýtus * blaničtí rytíři * Jára Cimrman Theatre * theatre of small forms * mystification * drama play Blaník * myth of Blaník mountain * knights of Blaník mountain
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  Degreee disciplineČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00272643-934294662.pdf4652.7 KB21.04.2022
  PosudekTyp posudku
  00272643-opon-875643546.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00272643-prubeh-703809419.pdf31.01.202121.04.202224.05.20221Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce se zabývá odrazem českého národního mýtu v divadelní hře Blaník. Úvodní kapitola pojednává o Divadle Járy Cimrmana v kontextu malých scén 50.-60. let, jeho historii a mystifikačním principu, na němž je založeno. Následná analýza a interpretace hry Blaník reflektuje především společensko-politický kontext doby jejího vzniku. Hlavní část práce je věnována samotnému mýtu hory Blaník a specifikům jeho uchopení autorskou dvojicí v konfrontaci s jeho tradiční podobou.This Bachelor thesis deals with the reflection of the Czech national myth in the drama play Blaník. The introductory chapter is focused on the Jára Cimrman Theater in the context of small scenes from 1950s and 1960s, its history and mystifying principle on which it is based. Subsequent analysis and interpretation of the drama play Blaník mainly reflects the socio-political context of the time of its creation. The main part of the work is dedicated to the myth of Blaník mountain and the specifics of its conception by the pair of authors in confrontation with its traditional form.

Number of the records: 1