Number of the records: 1  

Souvislost mezi rychlostí reakcí řidičů motorových vozidel a jejich pozorností

 1. Title statementSouvislost mezi rychlostí reakcí řidičů motorových vozidel a jejich pozorností [rukopis] / Aneta Madová
  Additional Variant TitlesSouvislost mezi rychlostí reakcí řidičů motorových vozidel a jejich pozorností
  Personal name Madová, Aneta, (dissertant)
  Translated titleRelation between speed of reaction and attention of Czech drivers
  Issue data2022
  Phys.des.85 s. (143 928 znaků) : tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Matúš Šucha
  Oponent Ladislav Stanke
  Another responsib. Šucha, Matúš, 1980- (thesis advisor)
  Stanke, Ladislav, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords pozornost * reakční čas * výkon řidiče * osobnost řidiče * rizikový řidič * profesionální řidič * dopravněpsychologické vyšetření * attention * reaction time * driver´s performance * driver´s personality characteristics * risky driver * professional driver * psychological assessment of drivers
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00272038-345548425.pdf81.4 MB29.03.2022
  PosudekTyp posudku
  00272038-ved-245619933.pdfPosudek vedoucího
  00272038-opon-493651042.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00272038-prubeh-918596398.pdf17.10.202029.03.202209.06.2022Hodnocení známkou

  Cílem práce je porovnat výsledky řidičů v pozornostním testu a testu rychlosti reakcí. Dalším cílem je zaměřit se na rozdílnost výsledků rizikových řidičů a řidičů z povolání a dále na rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými rizikovými řidiči. Posledním cílem je ověřit, jakých nejčastějších druhů dopravních přestupků se řidiči dopouštějí společně s nejčastějším důvodem odebrání řidičského oprávnění. K ověření zvolených výzkumných cílů je zvolen kvantitativní typ výzkumu. Výběrový soubor tvoří 311 řidičů ve věku 18 - 59 let, kteří jsou rozděleni na rizikové řidiče a řidiče z povolání. Rizikoví řidiči jsou dále rozděleni do čtyř jednotlivých skupin. V práci je stanoveno celkem pět hypotéz. Z výsledků vyplývá, že mezi rizikovými řidiči a řidiči z povolání neexistují žádné statisticky významné rozdíly v testu pozornosti d2 a v determinačním testu. Naopak bylo zjištěno, že řidiči, kterým byl odebrán ŘP z důvodu jízdy pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, dosahovali signifikantně horších výsledků. Mezi dopravními přestupky byla nalezena negativní korelace mezi jízdou pod vlivem alkoholu a jízdou pod vlivem návykových látek, a dále mezi nedodržováním rychlosti a jízdou pod vlivem alkoholu. Naopak kladná korelace byla nalezena mezi překračováním rychlosti a používáním telefonu za jízdy. Nejčastějším dopravním přestupkem je překračování rychlosti a nejčastějším důvodem odebrání ŘP je jízda pod vlivem alkoholu.The aim of this thesis is to compare the results of drivers in the d2 attention test and determination test. The next aim is to focus on the differences in the results of risky drivers and professional drivers, as well as on the differences in results between risky drivers. The last aim is to verify what are the most common types of traffic violations committed by drivers, together with the most common reason for revoking a driving license. A quantitative type of research is used to verify the selected research aims. The sample consists of 311 drivers aged between 18 and 59, who are divided into risky drivers and professional drivers. Risky drivers are further divided into four individual groups. Five hypotheses are defined in the thesis. The results show that there are no statistically significant differences between risky drivers and professional drivers in the d2 attention test and the determination test. On the contrary, it was found that drivers whose driving license was revoked due to driving under the influence of alcohol or other addictive substances achieved significantly worse results. The relationship between traffic offenses was confirmed, namely the negative correlation between driving under the influence of alcohol and driving under the influence of addictive substances, as well as between speeding and driving under the influence of alcohol. On the contrary, a positive correlation was found between speeding and using the phone while driving. The most common traffic offense is speeding and the most common reason for revoked driving license is driving under the influence of alcohol.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.