Number of the records: 1  

Přestupky proti občanskému soužití

 1. Title statementPřestupky proti občanskému soužití [rukopis] / Karolína Golková
  Additional Variant TitlesPřestupky proti občanskému soužití
  Personal name Golková, Karolína, (dissertant)
  Translated titleAdministrative offences against civil coexistence
  Issue data2021
  Phys.des.45 s. (73 900 znaků) : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Petra Melotíková
  Oponent Lucia Madleňáková
  Another responsib. Melotíková, Petra, 1981- (thesis advisor)
  Madleňáková, Lucia (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Přestupek * Občanské soužití * Osoba přímo postižená spácháním přestupku * Osoba blízká * Řízení na návrh * Ublížení na cti * Hrubá urážka * Ublížení na zdraví * Hrubé jednání * Práva příslušníků národnostních menšin * Diskriminace * Řízení o přestupku * Správní trest * Misdemeanour * Civil coexistence * Person directly affected by the offence * Close person * Aplication procedure * Injury to honour * Gross insult * Bodily harm * Gross conduct * Rights of members of national minorities * Discrimination * Misdemeanour proceeding * Administrative penalty
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPrávní specializace
  Degreee disciplinePrávo ve veřejné správě
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00271481-105888930.pdf8562.6 KB15.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00271481-opon-862331609.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00271481-prubeh-593307413.pdf03.11.202015.04.202114.06.20211Hodnocení známkou
  Ostatní přílohySizePopis
  00271481-other-939251186.xls454.1 KB

  Práce pojednává o skupině přestupků, jež útočí na občanské soužití jakožto zákonem chráněný veřejný zájem. Přestupky proti občanskému soužití jsou v práci rozebrány podle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb., současné právní úpravy. Tyto zákony s sebou nabytím své účinnosti v roce 2017 přinesly řadu změn. V rámci komparace se zákonem České národní rady č. 200/1990 Sb., předchozí právní úpravou, jsou některé z nich popsány. V souvislosti s těmito změnami jsou také zkoumány jejich dopady na praxi, které způsobily změnu počtu oznámených a následně projednaných přestupků. Závěrem je zodpovězena otázka, zda je nová právní úprava pro správní orgány či adresáty veřejné správy příznivější.The bachelor thesis deals with category of misdemeanours which attacks civil coexistence as the public interest protected by law. Offences against civil coexistence are analysed by the act n. 250/2016 Co. and the act n. 251/2016 Co., current legislation. These acts adopted in 2017 bring many changes in comparison to the act n. 200/1990 Co., previous legislation. Some of them are described. In relation to these changes their impact on practise which caused changes in the number of reported and heared misdemeanours is studied. Whether the current legislation is more favorable for administrative bodies or for the public administration addressees is answered in the end of the thesis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.