Number of the records: 1  

Agrofert versus Agrokor: komparace oligarchů v Česku a Chorvatsku

 1. Title statementAgrofert versus Agrokor: komparace oligarchů v Česku a Chorvatsku [rukopis] / Věra Marie Jílková
  Additional Variant TitlesV práci budu komparovat dva obří koncerny z postkomunistické oblasti (Agrofert a Agrokor), jejichž vliv prorůstá do politiky. Srovnám majitele, okolnosti vzniku a problémy, se kterými se oba (strukturálně a okolnostmi navzájem velmi podobné) koncerny v současné době potýkají. Zaměřím se především na podobnosti a zkusím z nich případně vyvodit důsledky (pro český pohled). Také mě bude zajímat jejich politický vliv a nedávná rozhodnutí politických elit v jejich prospěch. Pravděpodobně se nevyhnu okrajovému srovnání české a chorvatské historie a reality a zkoumání, jak toto ovlivnilo vývoj událostí ohledně daných dvou firem
  Personal name Jílková, Věra Marie, (dissertant)
  Translated titleIn this thesis I will contrast two large corporations which hold a political influence (Agrofert and Agrokor). I will compare their owners, circumstances of origin, and the current issues both corporations are struggling with now. I will mainly focus on their similarities and, therefore, try to draw conclusions relevant for the Czech perspective. I will also focus on their political influence and the current support they received from political elites. It is possible that I will also slightly compare how the particular Czech or Croatian historical events and recent reality shaped the development of those two corporations in question
  Issue data2021
  Phys.des.48 s. (92 632 znaků) + 1 CD-ROM
  NoteOponent Dan Marek
  Ved. práce Karolína Spurná
  Another responsib. Marek, Dan, 1969- (opponent)
  Spurná, Karolína, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords Česko * Chorvatsko * oligarchie * oligarchizace * Agrokor * Agrofert * východní Evropa * Balkán * komparace * Todorić * Babiš * Czechia * Croatia * oligarchy * oligarchizing * Agrofert * Agrokor * Eastern Europe * Balkans * comparation * Todoric * Babis
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplinePolitologie a evropská studia - Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00270865-895001579.pdf8567.8 KB30.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00270865-ved-413873537.docxPosudek vedoucího
  00270865-opon-131494313.pdfPosudek oponenta

  Komparace srovnává oligarchizaci Česka a Chorvatska na příkladu dvou aktérů - Andreje Babiše a Ivici Todoriće. Hypotéza říká, že odlišný vývoj obou oligarchů zapříčiňují tři faktory, a to: historický vývoj transformace a odlišné zapojení se do mediální scény a politiky. Ověřuje se za pomoci zkoumání řečených oblastí, v práci se také zmiňuje zemědělství a vliv Ruska v obou zemích. Užitá teorie L. Sekelje vysvětluje důvody, proč se liší vývoj elit ve střední Evropě a na Balkáně.The thesis compares the oligarchizing of Czechia and Croatia using the example of two public figures - Andrej Babis and Ivica Todoric. The hypothesis states that the different development of the two is caused by three factors, namely: historical development of transformation to democracy and different involvement in media scene and in politics. This proves the examination of said areas; the agriculture and Russian influence are also mentioned. Used theory of L. Sekelj's explains why the development of elites differs in central Europe and in the Balkans.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.