Number of the records: 1  

Aktivizační metody ve výuce

 1. Title statementAktivizační metody ve výuce [rukopis] / Tereza Macková
  Additional Variant TitlesAktivizační metody ve výuce
  Personal name Macková, Tereza, (dissertant)
  Translated titleActivating methods in education
  Issue data2021
  Phys.des.64 s. (83 172 znaků) + -
  NoteVed. práce Helena Grecmanová
  Oponent Jakub Havlíček
  Another responsib. Grecmanová, Helena, 1959- (thesis advisor)
  Havlíček, Jakub (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords aktivizační metody * další vzdělávání pedagogů * aktivizace studentů * motivace pedagogů * activation methods * further education of teachers * activation of students * motivation of teachers
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineSociologie - Andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00270603-354725255.pdf9957 KB08.12.2021
  PosudekTyp posudku
  00270603-ved-343365722.docxPosudek vedoucího
  00270603-opon-348723668.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00270603-prubeh-382652877.pdf08.09.202008.12.202111.01.20221Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zabývá aktivizačními metodami, které jsou využívány pedagogy ve výuce. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku aktivizačních metod, včetně problematiky spojené s jejich využíváním (např. výhody, nevýhody). Jedna z kapitol teoretické části je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a motivaci, která je v celém kontextu dalšího profesního rozvoje velmi důležitá. Data z dotazníkového šetření, na kterém byla postavena empirická část bakalářské práce, představují názor oslovených pedagogů na problematiku využívání aktivizačních metod a popisují možnosti dalšího vzdělávání, díky kterým se o existenci těchto metod dozvídají.The bachelor thesis deals with activation methods that are used by teachers in teaching. The theoretical part focuses on the general characteristics of activation methods, including issues related to their use (eg advantages, disadvantages). One of the chapters of the theoretical part is devoted to further education of pedagogical staff and motivation, which is very important in the whole context of further professional development. The data from the questionnaire survey, on which the empirical part of the bachelor's thesis was based, show the opinion of the addressed teachers on the issue of using activation methods and describe the possibility of further education, thanks to which they learn about the existence of these methods.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.