Number of the records: 1  

A Blessing and a Curse: Divine Names in Jewish Textual Tradition

 1. Title statementA Blessing and a Curse: Divine Names in Jewish Textual Tradition [rukopis] / Nikola Svobodníková
  Additional Variant TitlesPožehnání i zlořečení: Božská jména v židovské písemné tradici
  Personal name Svobodníková, Nikola, (dissertant)
  Translated titleA Blessing and a Curse: Divine Names in Jewish Textual Tradition
  Issue data2021
  Phys.des.71 s. (135 848 znaků) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Tamás Visi
  Oponent Dora Zsom
  Another responsib. Visi, Tamás (thesis advisor)
  Zsom, Dora, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Kabinet judaistiky (degree grantor)
  Keywords Abraxas * Gnostická literatura * Rukopisy z Nag Hammádí * Řecké magické papyry * Amulety * Harba de-Moše * Sefer ha-Razim * Aramejské zaklínací misky * Magie * Synkretismus * Překlad * Přenositelnost * Přenos tradice * Abraxas * Gnosticism * Nag Hammadi library * Greek Magical Papyri * Amulets * Harba de-Moshe * Sefer ha-Razim * Aramaic Incantation Bowls * Magic * Syncretism * Translatability * Transferability * Transmission of Tradition
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languageangličtina
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programJudaistika. Dějiny a kultura Židů
  Degreee disciplineJudaistika. Dějiny a kultura Židů
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00270156-752684009.docx7160.6 KB06.05.2021
  PosudekTyp posudku
  00270156-ved-489961952.pdfPosudek vedoucího
  00270156-opon-687286689.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00270156-prubeh-930192875.pdf14.07.202006.05.202116.06.20211Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zaměřuje na Abraxase, božskou entitu, a s tím spojené lingvistické a konceptuální aspekty vyskytující se ve starověkých písemných zdrojích - gnostická literatura, řecké magické papyry, amulety, a židovské magické texty Harba de-Moše a Sefer ha-Razim. Každý případ je pak zkoumán a vsazen do rámce synkretismu a přeložitelnosti (možnost překladu) jako způsobů přenosu tradice.The diploma thesis focuses on Abraxas, a divine entity, and its linguistic and conceptual aspects in ancient textual sources - the Gnostic literature, Greek Magical Papyri, amulets, and Jewish magical texts Harba de-Moshe, and Sefer ha-Razim. Each appearance of Abraxas is studied and put into the framework of syncretism and translatability as means of tradition transmission.

Number of the records: 1