Number of the records: 1  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách a jeho bariéry

 1. Title statementDalší vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách a jeho bariéry [rukopis] / Kateřina Fridrichová
  Additional Variant TitlesDalší vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřských školách a jeho bariéry
  Personal name Fridrichová, Kateřina, (dissertant)
  Translated titleFurther education of pedagogical workers in Kindergarten and its barries
  Issue data2022
  Phys.des.57 + -
  NoteVed. práce Tomáš Karger
  Oponent Kateřina Mildnerová
  Another responsib. Karger, Tomáš (thesis advisor)
  Mildnerová, Kateřina (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Pedagogičtí pracovníci * bariéry * další vzdělávání * Teaching staff * barriers * further education
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineŘízení vzdělávacích institucí
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00269609-656812299.docx2325.2 KB31.03.2022
  PosudekTyp posudku
  00269609-ved-563625185.docxPosudek vedoucího
  00269609-opon-751381962.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00269609-prubeh-248872174.docx03.06.202031.03.202230.05.2022Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho bariéry. Hlavním cíle je zjistit s jakými bariérami se peagogové v rámci dalšího vzdělávání potýkají. Teoretická část popisuje další vzdělává, bariéry a jeho druhy a definuje pedagogické pracovníky. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem, kde jsou prováděny rozhovory s konverzačními partnery, které jsou následně analyzovány. V závěru práce zmiňuji nečastější bariéry a jejich možné překonávání.The bachelor thesis is focused on further education of pedagogical staff and its barriers. The main goal is to find out what barriers peagogians face in further education. The theoretical part describes further education, barriers and its types and defines pedagogical staff. The practical part deals with qualitative research, where interviews are conducted with conversation partners, which are then analyzed. At the end of the work I mention the most common barriers and their possible overcoming.

Number of the records: 1