Number of the records: 1  

Analýza a interpretace knihy Ivana Binara - Bibiana píská na prsty a její využití v mateřské škole

 1. Title statementAnalýza a interpretace knihy Ivana Binara - Bibiana píská na prsty a její využití v mateřské škole [rukopis] / Zita Procházková
  Additional Variant TitlesAnalýza a interpretace knihy Ivana Binara - Bibiana píská na prsty a její využití v mateřské škole
  Personal name Procházková, Zita (dissertant)
  Translated titleAnalysis and interpretation of Ivan Binar's book - Bibiana píská na prsty and the use in kindergarten
  Issue data2022
  Phys.des.60 s. + -
  NoteVed. práce Jana Sladová
  Oponent Milan Mašát
  Another responsib. Sladová, Jana, 1962- (thesis advisor)
  Mašát, Milan (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords Ivan Binar * Bibiana píská na prsty * čtenářská pregramotnost * analýza textu * interpretace * dítě předškolního věku * mateřská škola * Ivan Binar * Bibiana píská na prsty * reading literacy * text analysis * interpretation * preschool child * kindergarten
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineUčitelství pro mateřské školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00250039-990636169.pdf31.4 MB20.04.2022
  PosudekTyp posudku
  00250039-ved-527479657.docxPosudek vedoucího
  00250039-opon-955898535.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00250039-prubeh-804443593.pdf31.01.201920.04.202219.05.20221Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se věnuje analýze, interpretaci a využití knihy Bibiana píská na prsty, jejímž autorem je český spisovatel Ivan Binar. První část práce se stručně věnuje osobnosti autora a jeho tvorbě. Následující část se zabývá konkrétně literárním dílem Bibiana píská na prsty, jeho analýzou a interpretací - zabývá se dějovou linií, autorským stylem, časem, prostorem a postavami. Poslední část stručně pojednává o čtenářské pregramotnosti, charakteristice předškolního věku a předškolního vzdělávání a především možnosti praktického využití knihy Bibiana píská na prsty v mateřské škole.This bachelor thesis deals with the analysis, interpretation and use of the book "Bibiana píská na prsty" by the Czech writer Ivan Binar. The first part of the thesis briefly deals with the author's personality and his work. The next part deals specifically with the book "Bibiana píská na prsty", its analysis and interpretation - it deals with the plot line, author's style, time, space and characters. The last part briefly discusses reading literacy, the characteristics of preschool age and preschool education, and especially the possibility of practical use of the book "Bibiana píská na prsty" in kindergarten.

Number of the records: 1