Number of the records: 1  

Analýza postupu EU při porušování principu právního státu: Komparace případů Polska a Maďarska

 1. Title statementAnalýza postupu EU při porušování principu právního státu: Komparace případů Polska a Maďarska [rukopis] / Tomáš Kocur
  Additional Variant TitlesAnalýza postupu EU při porušování principu právního státu: Komparace případů Polska a Maďarska
  Personal name Kocur, Tomáš, (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the EU policy towards violation of the law state. Comparison of cases from Poland and Hungary
  Issue data2021
  Phys.des.84 s. (175 552 znaků) + CD ROM
  NoteOponent Dan Marek
  Ved. práce Markéta Šůstková
  Another responsib. Marek, Dan, 1969- (opponent)
  Šůstková, Markéta, 1975- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords Právní stát * Evropská unie * demokratický úpadek * Polsko * Maďarsko * Rule of law * European union * Democratic Backsliding * Poland * Hungary
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programEvropská unie
  Degreee disciplineEvropská unie / Politická analýza a strategie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00268866-158972973.docx11168.5 KB10.12.2021
  PosudekTyp posudku
  00268866-ved-999753304.pdfPosudek vedoucího
  00268866-opon-817022794.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00268866-prubeh-175495066.pdf07.05.202010.12.202117.01.20222Hodnocení známkou

  Evropská unie je v posledních letech konfrontována s procesem demokratického úpadku ve svých členských státech. V aktuálních případech Polska a Maďarska se jedná o soustavné porušování právního státu. Demokratický úpadek znamená reálnou a systémovou hrozbu pro hodnoty, na kterých Evropská unie stojí. Tato diplomová práce zkoumá mechanismy, kterými Evropská unie disponuje. Hlavní složku tvoří analýza jejich efektivity v souvislosti s reálnou nápravou problematické oblasti ve sledovaných státech. Zkoumány jsou rovněž faktory a aktéři, kteří do procesu vymáhání právního státu vstupují, a jaká je jejich role. Hlavním cílem práce je dané mechanismy zhodnotit na základě jejich účinnosti a nabídnout rámec pro budoucí výzkum v této oblasti.In recent years, the European Union has been confronted with a process of democratic backsliding in its Member States. In the current cases of Poland and Hungary, it´s an issue of threat for the rule of law. Democratic backsliding means a real and systemic threat to the values on which the European Union stands. This diploma thesis examines the mechanisms available for the purpose of defending these values. The main component is the analysis of their effectiveness in connection with the real correction of the problem area in the monitored countries. Factors and actors involved in the rule of law enforcement process and their role are also examined. The main goal of this work is to evaluate the mechanisms based on their effectiveness and offer a framework for future research in this area.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.