Number of the records: 1  

Asistent pedagoga u žáka s mentálním postižením z pohledu spolužáků

 1. Title statementAsistent pedagoga u žáka s mentálním postižením z pohledu spolužáků [rukopis] / Simona Sedlačíková
  Additional Variant TitlesAsistent pedagoga u žáka se mentálním postižením z pohledu spolužáků
  Personal name Sedlačíková, Simona, (dissertant)
  Translated titleTeacher´s assistant for a pupil with mental disability from the perspective of classmates
  Issue data2021
  Phys.des.64 s. + Dotazník
  NoteOponent Pavel Svoboda
  Ved. práce Pavlína Baslerová
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (opponent)
  Baslerová, Pavlína (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords Inkluze * asistent pedagoga * třídní kolektiv * klima třídy * mentální postižení * vzdělání žáků s mentálním postižením * Inclusion * teacher assistant * class team * class environment * intellectual disability * school education of pupils with intellectual disability
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00267295-202559215.pdf101.5 MB28.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00267295-opon-708348248.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00267295-prubeh-360006993.pdf31.01.202028.04.202124.05.20211Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zabývá problematikou aplikace asistenta pedagoga u individuálně integrovaného žáka s lehkým mentálním postižením. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmu inkluze a její realizací ve školství, aplikací pozice asistenta pedagoga, problematikou třídního kolektivu a na závěr se věnuje pojmu mentální postižení a s tím spojená školní problematika žáka s mentálním postižením. Empirická část je realizována prostřednictvím kvantitativně orientované metody - dotazník. Hlavním cílem bylo zjistit, zda přítomnost asistenta pedagoga u žáka s lehkým mentálním postižením ovlivňuje třídní kolektiv.This bachelor thesis deals with the problematics of the teaching assistant's application to individually integrated pupils with a mild intellectual disability. The theoretical part explains the term inclusion and its realization in school education, the application of the teacher assistant position, and the problematics of the class team. The ending of the theoretical part is dedicated to the concept of intellectual disability and the problems that pupils with intellectual disability encounter at school. The empirical part is realized by the quantitative method - the questionnaire. The main goal was to find out whether the presence of the teacher assistant of the pupil with a mild intellectual disability influences the class team.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.