Number of the records: 1  

Adaptace dětí do mateřské školy ve spolupráci s rodiči

 1. Title statementAdaptace dětí do mateřské školy ve spolupráci s rodiči [rukopis] / Vendula Galačová
  Additional Variant TitlesAdaptace dětí do mateřské školy ve spolupráci s rodiči
  Personal name Galačová, Vendula, (dissertant)
  Translated titleAdaptation of children to kindergarten in cooperation with parents
  Issue data2021
  Phys.des.59 s. : grafy + CD ROM
  NoteVed. práce Alena Vavrdová
  Oponent Dominika Provázková Stolinská
  Another responsib. Vavrdová, Alena, 1960- (thesis advisor)
  Provázková Stolinská, Dominika, 1984- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords adaptace * spolupráce * mateřská škola * předškolní věk * dítě předškolního věku * rodiče * adaptation * collaboration * kindergarten * preschool age * preschool child * parents
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineUčitelství pro mateřské školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00266694-366794627.pdf291.5 MB29.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00266694-opon-914395156.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00266694-prubeh-860325860.pdf31.01.202029.04.202117.05.20211Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce se zabývá adaptací dětí do mateřské školy a spolupráci s rodiči. Její hlavním cílem je poukázat na faktory ovlivňující adaptační proces dětí do mateřské školy, na závažnost jejího procesu a vyzdvižení důležitosti spolupráce rodiny s mateřskou školou, jakožto dvou pro dítě nejdůležitějších subjektů. V rámci empirického šetření byly byly zvoleny metody kvalitativního výzkumu a jako doplňující metoda kvalitativního šetření.This bachelor thesis deals with the adaptation of children to nursery school and cooperation with parents. Its main aim is to highlight the factors influencing the adaptation process of children to nursery school, the seriousness of its process and the importance of family cooperation with the nursery school, as the two most important subjects for the child. In the framework of the empirical nvestigation, qualitative research methods were chosen and as a complementary method of qualitative investigation.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.