Number of the records: 1  

Funkce vedoucí učitelky mateřské školy

 1. Title statementFunkce vedoucí učitelky mateřské školy [rukopis] / Martina Polláková
  Additional Variant TitlesFunkce vedoucí učitelky mateřské školy
  Personal name Polláková, Martina, (dissertant)
  Translated titleHead of kindergarten
  Issue data2021
  Phys.des.119 s. : grafy, tab. + Žádné
  NoteOponent Jitka Petrová
  Ved. práce Dana Cibáková
  Another responsib. Petrová, Jitka (opponent)
  Cibáková, Dana, 1985- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Vedoucí učitelka * učitelka * mateřská škola * pedagogický pracovník * pedagog * kompetence * funkce * legislativa * Head teacher * teacher * head of kindergarten * nursery school * legislation * competence
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPředškolní pedagogika
  Degreee disciplinePředškolní pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00266564-359809430.pdf54.2 MB20.04.2021
  PosudekTyp posudku
  00266564-ved-113571237.docPosudek vedoucího
  00266564-opon-615803922.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00266564-prubeh-847324976.pdf31.01.202020.04.202117.05.20211Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na výčet povinností, pracovně právní problematiku, úskalí a další kompetence spojené s funkcí vedoucí učitelky mateřské školy. Cílem diplomové práce je definovat funkci jako takovou a upozornit na fakt, že vedoucí učitelka, stejně jako zástupkyně ředitele/ředitelky pro mateřskou školu, má naprosto totožnou náplň práce, ovšem pozice vedoucí učitelky je znevýhodněna. Na základě analýzy dat získaných od 196 respondentů poukázat na počet let pedagogické praxe vedoucích učitelek, na jejich dosažené pedagogické vzdělání a na nesprávné zařazení vedoucích učitelek do platových tříd napříč celou Českou republikou.The thesis is focused on the list of duties, labour law issues, pitfalls and other competencies associated with the function of the head teacher of a nursery school. The aim of the thesis is to define the function as such and to draw attention to the fact that the head teacher, as well as the deputy headmaster for a nursery school, has exactly the same responsibilities. However, the position of head teacher is disadvantaged. Based on the analysis of data obtained from 196 respondents, the work points out, among other things, the number of years of pedagogical practice of head teachers, their achieved pedagogical education and the incorrect placement of head teachers in salary classes throughout the Czech Republic.

Number of the records: 1