Number of the records: 1  

Adaptace žáků 1. ročníku na školní prostředí

 1. Title statementAdaptace žáků 1. ročníku na školní prostředí [rukopis] / Felicita Hoppová
  Additional Variant TitlesAdaptace žáků 1. ročníku na školní prostředí
  Personal name Hoppová, Felicita, (dissertant)
  Translated titleAdaptation of the first grade pupils to the school environment
  Issue data2021
  Phys.des.99 s. (168 129 znaků) : grafy, tab. + CD-ROM
  NoteOponent Dominika Provázková Stolinská
  Ved. práce Marcela Otavová
  Another responsib. Provázková Stolinská, Dominika, 1984- (opponent)
  Otavová, Marcela, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra primární pedagogiky (degree grantor)
  Keywords adaptace * školní zralost * školní připravenost * adaptační problémy * potřeby dítěte * mladší školní věk * žák * učitel * rodina * vrstevníci * adaptation * school maturity * school readiness * adaptation problems * child's needs * younger school age * pupil * teacher * family * peers
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00266284-446526463.pdf512.6 MB03.06.2021
  PosudekTyp posudku
  00266284-ved-261878340.pdfPosudek vedoucího
  00266284-opon-392451885.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00266284-prubeh-443386019.pdf31.01.202003.06.202121.06.20211Hodnocení známkou

  Prostřednictvím teorie popisujeme vstup dítěte do školy, jeho zralost a připravenost, potřeby, proces adaptace, adaptační problémy a faktory, které ji ovlivňují. Následně, provedením kvalitativně-kvantitativního výzkumu, analyzujeme data získaná pozorováním a dotazníkovým šetřením v konkrétním školním prostředí.Through the theoretical survey we describe the child's entry into the school, his maturity and readiness, needs, the process of adaptation, adaptation problems and factors that affect it. Subsequently, by doing our own qualitative-quantitative research, we analyze the data obtained by observation and questionnaire survey in a particular school environment.

Number of the records: 1