Number of the records: 1  

DIVADLO JÁRY CIMRMANA: Inscenační tvorba v kontextu normalizačního a porevolučního období

 1. Title statementDIVADLO JÁRY CIMRMANA: Inscenační tvorba v kontextu normalizačního a porevolučního období [rukopis] / Rostislav Urbiš
  Additional Variant TitlesDIVADLO JÁRY CIMRMANA INSCENAČNÍ TVORBA V KONTEXTU NORMALIZAČNÍHO A POREVOLUČNÍHO OBDOBÍ
  Personal name Urbiš, Rostislav, (dissertant)
  Translated titleJara Cimrman Theatre: Staging work in the context of Normalization and After- Revolution period
  Issue data2020
  Phys.des.46 s. (74 758 znaků) : il. + CD ROM
  NoteOponent Tatjana Lazorčáková
  Ved. práce Markéta Králová
  Another responsib. Lazorčáková, Tatjana, 1954- (opponent)
  Králová, Markéta, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra divadelních a filmových studií (degree grantor)
  Keywords Divadlo * analýza * Jára Cimrman * Zdeněk Svěrák * Theatre * analyse * Jára Cimrman * Zdeněk Svěrák
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTeorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
  Degreee disciplineFilmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00258885-373441979.docx9856.1 KB07.05.2020
  PosudekTyp posudku
  00258885-ved-987035246.docxPosudek vedoucího
  00258885-opon-589096569.docxPosudek oponenta

  Bakalářská práce je zaměřena na zkoumaní proměny inscenační poetiky souboru Divadla Járy Cimrmana v předrevolučním a porevolučním období. Výzkum je ukotven v historicko-politickém kontextu daného období a samozřejmě také v kontextu vývoje souboru. Jedním ze zásadních aspektů, který ve své práci sleduji, je zdroj komiky založený na zcela ojedinělém konceptu vystavěném kolem fiktivní postavy. Následně analyzuji poetiku a stavbu jednotlivých inscenací s důrazem na proměnu znaků a skrytých významů. V každém z těchto časových horizontů jsem vybral jednu příkladovou inscenaci, na které provádím strukturálně-sémiologickou analýzu, pomocí které se pokouším vyhledat a rozkrýt významy daných replik. V následné komparaci zjišťuji, jakými způsoby se metaforizace významů v inscenacích tohoto souboru proměnila.The bachelor thesisis focused on the research of changing production poetics within Jára Cimmman Theatre in pre-revolution and after revolution period. The research is attached in the historical and political context as well as in the context of company development. One of the basic aspects that I follow in my final work is the source of the comicality based on completely unique concept that has been built up around a fictitious character. Afterwards I analyse the poetics and structure of individual plays emphasising the change of attributes and hidden meanings. In each of these time horizons I have chosen one play as an example where I am carrying out structural-semiological analysis and by means of it I am trying to find and discover the meanings of given lines. In the following comparison I am looking into how the process of metaphores in meanings has changed in plays of this company.

Number of the records: 1