Number of the records: 1  

Analýza postojů vybraných českých politických stran a hnutí k zajišťování národní bezpečnosti

 1. Title statementAnalýza postojů vybraných českých politických stran a hnutí k zajišťování národní bezpečnosti [rukopis] / Iveta Poláčková
  Additional Variant TitlesAnalýza postojů vybraných českých politických stran a hnutí k zajišťování národní bezpečnosti
  Personal name Poláčková, Iveta, (dissertant)
  Translated titleAn Analysis of Attitudes of Selected Czech Parties and Movements towards National Security
  Issue data2020
  Phys.des.63 s. (130 990 znaků) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Dan Marek
  Oponent Ondřej Doležel
  Another responsib. Marek, Dan, 1969- (thesis advisor)
  Doležel, Ondřej, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords bezpečnostní a obranná politika * politické strany * Česká republika * security and defence policy * political parties * Czech Republic
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplinePolitologie a evropská studia
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00253121-480068556.pdf6384.5 KB06.05.2020
  PosudekTyp posudku
  00253121-ved-506997302.pdfPosudek vedoucího
  00253121-opon-496760227.docxPosudek oponenta

  Cílem bakalářské práce je analýza postojů vybraných českých politických stran k zajišťování národní bezpečnosti na našem území v časovém období od pádu komunistického režimu (1989), až do vstupu ČR do Evropské unie (2004). Postoje české politické scény vůči obranné politice v prvním desetiletí samostatného českého státu jsou převážně definovány jako homogenní, ale i přesto zde můžeme nalézt relevantní strany, které se zapojením do mezinárodních bezpečnostních organizací nesouhlasily. Případová studie se soustředí na analýzu primárních zdrojů, například programů vlád v již zmíněném časovém úseku a také na změny postojů v souvislosti s některými významnými událostmi, které měly dopad na změnu bezpečnostní politiky těchto organizací. Příkladem může být vstup ČR do NATO, nebo také vznik Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v rámci EU.The aim of bachelor thesis is analysis of attitudes of selected czech political parties towards national security in time period since the fall of the communist regime (1989) to accession of the Czech Republic to the EU (2004). Attitudes of the czech political scene towards defence policy in the first decade of independent Czech state is defined as homogeneous, yet we can find relevant parties which did not agree to join international security organizations. The case study focuses on the analysis of primary sources, such as government programs over time, as well as changes in attitudes related to some significant events that have had an impact on changing the security policy of these organizations. An example could be the accession to NATO, or the establishment of the Common Security and Defence Policy (CSDP) within EU.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.