Number of the records: 1  

Činnost Nejvyššího správního soudu ve vztahu k volbám v České republice

 1. Title statementČinnost Nejvyššího správního soudu ve vztahu k volbám v České republice [rukopis] / Klára Drábková
  Additional Variant TitlesČinnost Nejvyššího správního soudu ve vztahu k volbám v České republice
  Personal name Drábková, Klára, 1995- (dissertant)
  Translated titleActivity of the Supreme Administrative Court in relation to the elections in the Czech Republic
  Issue data2020
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová. Oponent Soňa Pospíšilová
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (thesis advisor)
  Pospíšilová, Soňa (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Nejvyšší správní soud * přezkum voleb * volby * volební soudnictví * právní úprava * The Supreme Administrative Court * election review * elections * electoral justice * legal regulation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00251977-479155036.pdf18851.9 KB10.08.2020
  PosudekTyp posudku
  00251977-ved-564608997.docxPosudek vedoucího
  00251977-opon-930988048.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00251977-prubeh-826523798.pdf18.03.201910.08.202008.09.20201Hodnocení známkou

  Diplomová práce se věnuje činnosti Nejvyššího správního soudu v rámci soudního přezkumu voleb. Cílem diplomové práce je zhodnocení jeho činnosti v oblasti voleb a rovněž tak upozornit na případné nedostatky v rámci této kontroly. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se věnuje historickému vývoji správního a volebního soudnictví od roku 1918 do současnosti a komparaci prvorepublikového Nejvyššího správního soudu a volebního soudu. Ve druhé kapitole je vymezena současná právní úprava volebního soudnictví, jeho jednotlivé znaky a zakotvení pravomoci pro správní soudy jednat ve věcech volebních. Třetí kapitola se snaží vymezit jednotlivé řízení, které se ve věci voleb konají. Čtvrtá kapitola pojednává o postavení samotného Nejvyššího správního soudu a jeho činnosti v rámci přezkumu voleb. Pátá kapitola doplňuje danou problematiku volebního soudnictví o význam Ústavního soudu a jeho roli v přezkumu voleb.The thesis is dedicated to the activities of the Supreme Administrative Court in relation to the elections. The aim of this thesis is to evaluate its activities in the election area and also to point out failings in this control. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the historical development of administrative and electoral justice from 1918 to the present and a comparison of the First Republic Supreme Administrative Court and the Election Court. The second chapter defines the current legal regulation of the electoral justice, its individual features and the enshrinement of the power for administrative courts to act in electoral matters. The third chapter tries to define the individual proceedings that take place in the matter of elections. The fourth chapter deals with the position of the Supreme Administrative Court itself and its activities in the election review. The fifth chapter complements the issue of electoral justice with the importance of the Constitutional Court and its role in the review of elections.

Number of the records: 1