Number of the records: 1  

Boj o kostel:Konfesijně-sekulární konflikt v Bílovicích nad Svitavou od konce 19. století do roku 1918

 1. Title statementBoj o kostel:Konfesijně-sekulární konflikt v Bílovicích nad Svitavou od konce 19. století do roku 1918 [rukopis] / Jan Lata
  Additional Variant TitlesMezi kostelem a sokolovnou Konfesijně-sekulární konflikt v Bílovicích nad Svitavou v letech 1878-1948
  Personal name Lata, Jan, 1977- (dissertant)
  Translated titleBetween church and sokolovna Confessional-secular conflict in Bílovice nad Svitavou in 1878-1948
  Issue data2020
  Phys.des.56 s. (119438 znaků)
  NoteVed. práce Tomáš Parma
  Oponent Monika Menke
  Another responsib. Parma, Tomáš, 1971- (thesis advisor)
  Menke, Monika (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění (degree grantor)
  Keywords Bílovice nad Svitavou * Kostelní jednota * Sokol * antiklerikalismus * Josef Tepera * Stanislav Kostka Neumann * Rudolf Těsnohlídek * Bílovice nad Svitavou * Church-building society * Sports association Sokol * anti-clerical movement * Josef Tepera * Stanislav Kostka Neumann * Rudolf Těsnohlídek
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineTeologické nauky
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00244760-893606629.docx8153.5 KB13.05.2020
  PosudekTyp posudku
  00244760-ved-422705000.docxPosudek vedoucího
  00244760-opon-301931985.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00244760-prubeh-402986661.pdf10.01.201913.05.202016.06.20201Hodnocení známkou

  Práce se zabývá konfesijně-sekulárním konfliktem v Bílovicích nad Svitavou od 90. let 19. století do roku 1918. Po zřízení železniční zastávky se obec díky letním hostům z Brna začala bouřlivě rozvíjet a zásluhou místních učitelů vznikla řada spolků včetně Kostelní jednoty usilující o stavbu kostela. Současně se tím posilovalo antiklerikální hnutí reprezentované sociálními demokraty a částí místní tělocvičné jednoty Sokol, které protestovalo zejména proti tomu, aby se na stavbě kostela podílela obec. Po soudním sporu Kostelní jednoty se stavitelem kostela, kdy byla dokonce navrhována jeho exekuce, se v konfliktu angažovali vrcholní čeští politici na Moravě a bylo o něm široce referováno v tisku, zejména v Lidových novinách. Práce na základě dobových materiálů popisuje vznik a vývoj uvedeného konfliktu, jakož i jeho jednotlivé protagonisty, včetně spisovatelů Rudolfa Těsnohlídka a Stanislava Kostky Neumanna.The thesis deals with confession-secular conflict in Bílovice nad Svitavou from the 1890s to 1918. After the construction of the railway stop, the village started to expand rapidly, thanks to the seasonal guests from the city of Brno. Local inhabitants, especially teachers, established many clubs, including a Church-building society. At the same time, an anti-clerical movement started to spread in the community. It was represented by the social democrats and by a part of the sports association Sokol, which fought against the communal funding of the church-building project. The conflict became even stronger after the church-building society filed a lawsuit against the builder and even demanded foreclosure. At this point, the conflict became a prominent topic in the national print, especially Lidove Noviny, in which even top politicians had their say. This essay, based on the research of period sources, describes the beginnings and development of the named conflict and its protagonists, including writers Rudolf Těsnohlídek a Stanislav Kostka Neumann.

Number of the records: 1