Number of the records: 1  

Osobnostní charakteristiky řidičů motorových vozidel

 1. Title statementOsobnostní charakteristiky řidičů motorových vozidel [rukopis] / Aneta Madová
  Additional Variant TitlesOsobnostní charakteristiky řidičů motorových vozidel
  Personal name Madová, Aneta, (dissertant)
  Translated titlePersonal Characteristics of Czech drivers
  Issue data2020
  Phys.des.54 s. (91 670 znaků) : il., tab. + 1 CD, 1 podklad pro zadání VŠKP
  NoteVed. práce Matúš Šucha
  Oponent Gabriel Kňažek
  Another responsib. Šucha, Matúš, 1980- (thesis advisor)
  Kňažek, Gabriel (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Teorie osobnosti R. B. Cattella * 16 PF * osobnost řidiče * rizikový řidič * profesionální řidič * dopravněpsychologické vyšetření * Personality theory by R. B. Cattell * 16 PF * driver personality * risky driver * professional driver * psychological assessment of drivers
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00237821-879654184.pdf5181 MB23.03.2020
  PosudekTyp posudku
  00237821-ved-660234621.pdfPosudek vedoucího
  00237821-opon-435665432.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00237821-prubeh-666908047.jpg02.11.201823.03.202023.06.20202Hodnocení známkou

  Teoretická část práce je zaměřena na rizikové řidiče a jejich osobnostní charakteristiky. V práci jsou popsány teoretická východiska dopravněpsychologického vyšetření. Dále je pozornost věnována profesionálním řidičům z povolání, především jejich osobnostním charakteristikám. Výzkumnou otázkou práce je zjistit, zda souvisí osobnostní faktory s rizikovým či bezpečným dopravním chováním řidičů. Cílem bakalářské práce je identifikovat rizikové a protektivní osobnostní rysy řidičů motorových vozidel. K dosažení výzkumného cíle je zvolen kvantitativní typ výzkumu. Data pocházejí z dopravěpsychologických vyšetření řidičů konaných v letech 2015 - 2019. Výběrový soubor tvoří 178 řidičů, ve věku 18 - 73 let, kteří jsou rozděleni do dvou skupin, rizikoví a profesionální řidiči K ověření sedmi zvolených hypotéz slouží standardizovaný Cattellův osobnostní dotazník 16 PF. Z analýzy výsledků vyplývá, že rizikoví řidiči jsou více živí, extrovertní, dominantní, dobrodružní, přímí a smělí. Profesionální řidiči naopak inklinují k ustrašenosti, plachosti, introverzi a přizpůsobivosti.The theoretical part is focused on risky drivers and their personality characteristics. The theoretical background of psychological assessment of drivers is described in this work. Attention is also paid to professional drivers, especially their personal characteristics. The research question of the thesis is to find out whether the personal factors are related to risky or safe traffic behavior of drivers. The aim of this thesis is to identify risk and protective personality traits of motor vehicle drivers. To achieve the research goal, a quantitative type of research is selected. The data come from the psychological assessment of drivers held in the years 2015 - 2019. The sample consists of 178 drivers, aged between 18 and 73, who are divided into two groups, risky and professional drivers. The analysis of the results shows that risk drivers are more lively, extroverted, dominant, adventurous, direct and bold. Professional drivers, on the other hand, tend to be frightened, shy, introverted and adaptable.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.