Number of the records: 1  

Postoj Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie

 1. Title statementPostoj Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie [rukopis] / Jana Rotterová
  Additional Variant TitlesPostoj Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie
  Personal name Rotterová, Jana, (dissertant)
  Translated titleAttitude of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Slovak Republic towards the European Union law
  Issue data2020
  Phys.des.60 s.
  NoteVed. práce Michal Bartoň. Oponent Jiří Jirásek
  Another responsib. Bartoň, Michal, 1976- (thesis advisor)
  Jirásek, Jiří (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra ústavního práva (degree grantor)
  Keywords Právo Evropské unie * Ústavní právo * Ústava České republiky * Ústava Slovenské republiky * Ústavní soud České republiky * Ústavní soud Slovenské republiky * Suverenita * Přednost * Nepřímý účinek * Předběžná otázka * Listina základních práv Evropské Unie * EU law * Constitutional law * Czech Constitution * Slovak Constitution * Czech Constitutional Court * Slovak Constitutional Court * Sovereignty * Primacy * Indirect effect * Preliminary ruling * Charter of Fundamental Rights of the European Union
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217654-133284690.docx0131.5 KB31.03.2020
  PosudekTyp posudku
  00217654-ved-611625627.docxPosudek vedoucího
  00217654-opon-423777621.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217654-prubeh-474194117.pdf31.03.201631.03.202016.06.20202Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním postojů Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie. Počáteční teoretická část předkládá stručný popis vztahu vnitrostátního práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie. Zmiňuje klíčové principy aplikace evropského práva v členských zemích a ukazuje, jak byly novelizovány národní ústavy České a Slovenské republiky v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Praktická část se zabývá otázkou evropského práva z pohledu ústavních soudů České a Slovenské republiky. Jednotlivé kapitoly srovnávají názory ústavních soudů v oblastech suverenity a přednosti, nepřímého účinku, předběžných otázek a Listiny základních práv Evropské unie. Cílem této práce je určit, zda je postoj obou ústavních soudů podobný, nebo zda se ve své judikatuře vyjadřují k evropskému právu odlišně.This thesis compares the attitude of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Slovak republic to the law of the European Union. The initial theoretical part provides a brief description of the relationship between European Union law, international law, and national law. It mentions key principles of the application of the EU law in member states and shows constitutional amendments regarding EU in national constitutions of Czech and Slovak republics. The practical part deals with the question of EU law from the perspective of the Czech Constitutional Court and the Slovak Constitutional Court. Each chapter is focused on a different topic, comparing the constitutional courts' judgments about sovereignty, primacy of EU law, indirect effect, preliminary ruling and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The aim of this thesis is to determine whether the attitude of both constitutional courts is similar, or whether there are notable differences in the constitutional courts' opinions.

Number of the records: 1