Number of the records: 1  

Odolnost vůči stresu a její vliv na motivaci ke studiu u studentů pedagogických oborů

 1. Title statementOdolnost vůči stresu a její vliv na motivaci ke studiu u studentů pedagogických oborů [rukopis] / Barbora Černochova
  Additional Variant TitlesOdolnost vůči stresu a její vliv na motivaci ke studiu u studentů pedagogických oborů
  Personal name Černochova, Barbora, (dissertant)
  Translated titleStress Resistance and its Influence on Motivation to Study of the Pedagogical Field Students
  Issue data2020
  Phys.des.46 s. (82 523 znaků) : grafy, schémata, tab.
  NoteVed. práce Daniel Dostál
  Oponent Lucie Viktorová
  Another responsib. Dostál, Daniel (thesis advisor)
  Viktorová, Lucie (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords motivace * motivace pedagogů * volba povolání u adolescentů * stres * odolnost vůči stresu * stres u pedagogických pracovníků * syndrom vyhoření * motivation * motivation of teachers * adolescents career choice * stress * resistance to stress * stress of teaching staff * burnout syndrome
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00206464-444488298.pdf261.7 MB14.04.2020
  PosudekTyp posudku
  00206464-ved-902750389.pdfPosudek vedoucího
  00206464-opon-150162556.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00206464-prubeh-384946643.jpg13.02.202014.04.202023.06.20203Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na studenty pedagogických oborů a jejich motivaci k pedagogickému oboru v závislosti na strategiích zvládání stresu. Teoretická část popisuje motivaci a její souvislost s výběrem studia pedagogického oboru v období adolescence, výzkumy v oblasti motivace pedagogických pracovníků, stres, výzkumy stresu a jeho působení na pedagogické pracovníky a studenty pedagogických oborů, syndrom vyhoření a strategie zvládání stresu. V empirické části jsou uvedeny cíle výzkumy, hypotézy, popis výzkumného vzorku, průběh a metody výzkumu.The bachelor thesis is focused on students of pedagogical fields and their motivation to study pedagogical field in dependence on coping strategies. The theoretical part describes the motivation in connection with the selection of study of the pedagogical field in the period of adolescence, research in the area of motivation of pedagogical staff, stress, research of stress and its influence on pedagogical staff and students of pedagogical fields, burnout syndrome and stress management strategies. In the empirical part there are stated aims, researches, hypotheses, description of the research sample, course and methods of research.

Number of the records: 1