Number of the records: 1  

Biblioterapie a její využití v domovech pro seniory

 1. Title statementBiblioterapie a její využití v domovech pro seniory [rukopis] / Veronika Nováková
  Additional Variant TitlesBiblioterapie a její využití v domovech pro seniory
  Personal name Nováková, Veronika, (dissertant)
  Translated titleUsing bibliotherapy in retirement homes
  Issue data2019
  Phys.des.33
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Oponent Eva Urbanovská
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Urbanovská, Eva (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords domovy pro seniory * biblioterapie * senior * kniha * expresivní terapie * retirement homes * bibliotherapy * the elderly * books * expresive therapy
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika - ortokomunikace
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00260157-996016061.docx1266.7 KB19.06.2019
  PosudekTyp posudku
  00260157-opon-189977275.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00260157-prubeh-189967117.jpg31.01.201919.06.201927.01.20202Hodnocení známkou

  Teoretická část práce si klade za cíl problematiku biblioterapie a přiblížit období stáří. Hlavním cílem empirické práce byla snaha zjistit, zda má význam využití biblioterapie v domovech pro seniory a případně jaké konkrétní účinky na seniory má.In theoretical part of this thesis aims to cover the issue of bibliotherapy and to approach the period of old age. The main aim of the empirical part was to find out whether the use of bibliotherapy in the homes for the elderly is important and what specific effects it has on the elderly.

Number of the records: 1