Number of the records: 1  

Dopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve veřejné správě

 1. Title statementDopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve veřejné správě [rukopis] / Kristián Ženatík
  Additional Variant TitlesDopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve veřejné správě
  Personal name Ženatík, Kristián, (dissertant)
  Translated titleImpact of the General Regulation on the protection of personal data in public administration
  Issue data2019
  Phys.des.56 s. (116 246)
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová. Oponent Petra Melotíková
  Another responsib. Frumarová, Kateřina (thesis advisor)
  Melotíková, Petra, 1981- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Ochrana osobních údajů * GDPR * Úřad pro ochranu osobních údajů * Právo na informace * Pověřenec pro ochranu osobních údajů * Veřejná správa * Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů * Personal data protection * GDPR * The office for personal data protection * Right to information * Data Protection Officer * Public administration * Data Protection Impact Assessment
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00228324-754717472.pdf37664.9 KB28.06.2019
  PosudekTyp posudku
  00228324-ved-855222997.docxPosudek vedoucího
  00228324-opon-873161057.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00228324-prubeh-899552010.pdf28.03.201828.06.201904.09.20193Hodnocení známkou

  Předmětem diplomové práce je zhodnocení právního stavu ochrany osobních údajů před a po účinnosti GDPR, a to především se zaměřením na projevy této legislativy v oblasti veřejné správy. První část práce tak analyzuje stav v době před účinnosti GDPR, zákon č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů představuje zásadní právní předpis v této oblasti. Na tento oddíl pak navazuje rozbor samotného Nařízení včetně nových povinností s ním souvisejících. Konečně je pak pohlíženo na konkrétní aspekty, které jsou pro veřejnou správu relevantní. Cílem práce je poté pokusit se vyhodnotit vlivy současné právní úpravy na činnost veřejné správy a vyhodnotit celkový přínos při procesu zpracování osobních dat.The subject of this diploma thesis is the evaluation of the legal status of personal data protection before and after the effectiveness of GDPR, especially with focus on display of this legislation in the area of public administration. The first part of the thesis analyzes the situation before the GDPR comes into effect, when Act No. 100/2000 Coll., on the protection of personal data represents an essential legislation regulation in this agenda. This section is followed by an analysis of the Regulation itself, including new related obligations. Finally, the specific aspects that are relevant to public administration are viewed. The aim of the thesis is to try to evaluate the effects of the current legislation on the activities of public administration and to evaluate the overall contribution in the process of personal data processing.

Number of the records: 1