Number of the records: 1  

Hodnotící kritéria při posuzování žádostí o azyl v právu Evropské unie

 1. Title statementHodnotící kritéria při posuzování žádostí o azyl v právu Evropské unie [rukopis] / Pavlína Husičková
  Additional Variant TitlesHodnotící kritéria při posuzování žádostí o azyl v právu Evropské unie
  Personal name Husičková, Pavlína (dissertant)
  Translated titleEvaluation criteria for examining the asylum applications in the European Union law
  Issue data2019
  Phys.des.55 s.
  NoteVed. práce Václav Stehlík. Oponent Ondrej Hamuľák
  Another responsib. Stehlík, Václav, 1977- (thesis advisor)
  Hamuľák, Ondrej, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra mezinárodního a evropského práva (degree grantor)
  Keywords hodnotící kritéria žádostí o mezinárodní ochranu * možnosti a limity mezinárodní ochrany * azylové řízení * azyl * doplňková ochrana * základní lidská práva * důvěryhodnost žadatele * věrohodné tvrzení * pronásledování * vážná újma * bezpečné třetí země * vylučující klauzule * evaluation criteria * possibilities and limits of the international protection status * asylum procedure * asylum * additional protection * basic human rights * asylum seeker's credibility * credible assertion * persecution * serious injury * safe third countries * exclusion clause
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplineEvropská studia se zaměřením na evropské právo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00201500-991769848.pdf14665 KB12.08.2019
  PosudekTyp posudku
  00201500-ved-807341589.pdfPosudek vedoucího
  00201500-opon-388741689.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00201500-prubeh-149552043.pdf06.03.201512.08.201927.08.20192Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá hodnotícími kritérii aplikovanými v souvislosti s azylovým řízením, a to s ohledem na snahu Evropské unie docílit vytvoření jednotného azylového systému v rámci společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tato práce se snaží najít odpověď na otázku, jaké jsou možnosti a limity při posuzování nároku na získání mezinárodní ochrany v rámci společné azylové politiky Evropské unie. Práce se věnuje zkoumání vybraných posuzovacích kritérií, naplnění důvodů pro získání nároku na přiznání mezinárodní ochrany. Zabývá se důvěryhodnosti tvrzení žadatele, tématem možného přemístění žadatele o azyl do jiného členského státu a limity při hodnocení důvodů, které zakládají nárok na azyl a doplňkovou ochranu, a to s ohledem na základní lidská práva. Jako na hodnotící kritérium práce nahlíží i na pojem bezpečné třetí země a na možnost státu uplatnit vylučující klauzuli. Diplomová práce řeší společnou úpravu posuzování žádostí o azyl v právu Evropské unie, za pomoci vybraných případů, které řešil Soudní dvůr Evropské unie. Část textu je věnována také české právní úpravě azylového řízení, posuzování žádostí s ohledem na sjednocující judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky.This diploma thesis deals with the evaluation criteria used during the asylum procedure. It is focused on the EU's effort to harmonize the asylum procedure in the common area of freedom, security and justice. The thesis tries to find out the possibilities and limits of receiving the international protection status in the context of the common EU process. This thesis analyses selected evaluation criteria and fulfilling the limits to get the international protection status. It deals with the asylum seeker's credibility, his possible resettlement to another member state and limits of getting the asylum or additional protection in the consequences of basic human rights. The safe third countries are also taken into the account as well as the exclusion of claimants. Above described topic is analysed also in the context of the court cases dealt in the Court of Justice of the EU. Part of the thesis describes the Czech asylum law according to the verdicts of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic.

Number of the records: 1