Number of the records: 1  

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)

 1. Title statementManganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI) [rukopis] / Marie Pražáková
  Additional Variant TitlesManganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)
  Personal name Pražáková, Marie, (dissertant)
  Translated titleManganese complexes with superoxide dismutase-like (SOD) activity and application potential in magnetic resonance imaging (MRI)
  Issue data2019
  Phys.des.53 : il., grafy, schémata, tab.
  NoteOponent Michal Čajan
  Ved. práce Bohuslav Drahoš
  Another responsib. Čajan, Michal (opponent)
  Drahoš, Bohuslav (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra anorganické chemie (degree grantor)
  Keywords pyridin * makrocyklus * ligand * mangan * kontrastní látka * superoxid dismutasa * SOD mimika * micela * pyridine * macrocycle * ligand * manganese * contrast agent * superoxid dismutase * SOD mimics * micelle
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programChemie
  Degreee disciplineBioanorganická chemie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00239417-136219082.pdf292.5 MB06.05.2019
  PosudekTyp posudku
  00239417-ved-397571943.pdfPosudek vedoucího
  00239417-opon-880527269.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce je zaměřena na stručný popis diagnostické metody tomografie magnetické rezonance (MRI) a na způsob funkce kontrastních látek užívaných v klinické praxi. Rovněž je zaměřena na popis funkce superoxid dismutas a jejich mimik. Dále se práce zabývá syntézou derivátů 15členného pyridinového makrocyklického ligandu L1 (4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien) obsahující dlouhý alifatický řetězec, L1Oct (4-(oktadecyl)- 4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien), L1Oct2 (4,12-bis(oktadecyl)-4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien) a syntézou strukturně podobného makrocylického ligandu L2 (16-chloro-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien) a jeho derivátu L2Oct (16-oktadekanoxy-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1]oktadeka-1(18),14,16-trien). Připravené ligandy byly dále charakterizovány pomocí vybraných experimentálních metod. Dále byly studovány roztoky manganatých komplexů s ligandy L1Oct a L2. U prvního z nich byla potvrzena tvorba micelárních struktur, u obou komplexů byla prokázána SOD aktivita a bylo provedeno měření relaxačních časů T1, které potvrdilo jejich chování jako kontrastních látek pro MRI.The diploma thesis is focused on brief description of Magnetic Resonance Imaging (MRI) and function of contrast agents used in this diagnostic method. It is also focused on superoxid dismutases and SODs mimics. The thesis deals with synthesis of 15membred macrocycle L1 (4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-triene) and its derivates with long alifatic side chain L1Oct (4-(oktadecyl)- 4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-triene), L1Oct2 (4,12-bis(oktadecyl)-4,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo[12.3.1]octadeca-1(18),14,16-triene) as well as synthesis of analogous macrocycle L2 (16-chloro-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyclo[12.3.1]oktadeca-1(18),14,16-triene) and its derivate L2Oct (16-oktadecoxy-6,9-dioxa-3,12,18-triazabicyklo[12.3.1]oktadeca-1(18),14,16-triene). Synthesized ligands were characterized with common experimental methods. Manganese(II) complexes with L1Oct and L2 were studied in solution. Formation of micellar structure was confirmed for the first one. Both complexes possesed SOD activity and determination of the T1 relaxation times confirmed their behaviour as MRI contrast agents.

Number of the records: 1