Number of the records: 1  

Analýza českého předsednictví v Radě EU

 1. Title statementAnalýza českého předsednictví v Radě EU [rukopis] / Adam Bartoš
  Additional Variant TitlesAnalýza českého předsednictví v Radě EU
  Personal name Bartoš, Adam, (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the Czech Presidency of the Council of the European Union
  Issue data2019
  Phys.des.57 s. (114 271 znaků) : tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Dan Marek
  Oponent Kateřina Hojgrová
  Another responsib. Marek, Dan, 1969- (thesis advisor)
  Hojgrová, Kateřina, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords Evropská unie * Rada Evropské unie * předsednictví * Česká republika * hodnocení * European Union * The Council of the European Union * Presidency * Czech Republic * evaluation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplinePolitologie a evropská studia
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00228315-298943842.pdf51568.9 KB29.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00228315-ved-886372647.pdfPosudek vedoucího
  00228315-opon-783736748.docxPosudek oponenta

  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009. Práce se nejprve soustředí na popis historického vývoje institutu předsednictví, principy a následně na funkce předsednictví. Po teoretické části se práce zaměřuje na analýzu příprav českého předsednictví, přičemž důraz je kladen zejména na osmnáctiměsíční program předsednického tria, priority českého mandátu a komunikační strategii českého předsednictví. Následně je představen jak světový, tak domácí kontext předsednictví. Závěrečná část práce se zabývá hodnocením českého předsednictví s ohledem na naplnění stanovených priorit. Součástí závěrečné kapitoly je také pohled na mediální obraz českého předsednictví. Na základě analýzy českého mandátu v Radě EU je pak možné zodpovědět výzkumné otázky, které byly stanoveny v úvodu bakalářské práce.This bachelor´s thesis deals with the analysis of the Czech Republic Presidency of the Council of the European Union in the first half of the year 2009. At first, the thesis is concentrated on the description of the historical development of the Council Presidency, principles and subsequntly the roles of the Council Presidency. After the practical part is this work focused on the analysis of the preparations of the Czech Republic Presidency, namely on 18 months continuing agenda of presidency trio, priorities of czech mandate and communication strategy. Subsequently, there is presented both worldwide and domestic context of the Council Presidency. The closing part of this bachelor´s thesis deals with evaluation of the Czech Presidency in view of the fact that come up to established priorities. The important part of the closing part is the general view of the media exposure of the Czech Council Presidency. On the basis of the analysis of the Czech Republic mandate it is possible to aswer the research questions that were pencilled in at the beginning of this bachelor´s thesis.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.