Number of the records: 1  

Církevní předpisy pro přípravu na manželství a vedení novomanželů

 1. Title statementCírkevní předpisy pro přípravu na manželství a vedení novomanželů [rukopis] / Jan Štěpán
  Additional Variant TitlesCírkevní předpisy pro přípravu na manželství a vedení novomanželů
  Personal name Štěpán, Jan (dissertant)
  Translated titleChurch regulatives for the preparation for marriage and for the guidance of newlyweds
  Issue data2019
  Phys.des.54 s. (128 435 znaků)
  NoteOponent Damián Němec
  Ved. práce Monika Menke
  Another responsib. Němec, Damián (opponent)
  Menke, Monika (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevního práva (degree grantor)
  Keywords Příprava na manželství * právní příprava * manželství * snoubenci * novomanželé * Familiaris consortio * Amoris laetitia * Preparation for marriage * legal training * marriage * spouses * newly-weds * Familiaris consortio * Amoris laetitia
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineTeologické nauky
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00227776-426263479.pdf15705.4 KB11.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00227776-ved-824481278.pdfPosudek vedoucího
  00227776-opon-250403420.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00227776-prubeh-794884986.pdf27.01.201811.04.201913.05.20191Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce zkoumá předpisy, které církev věřícím předkládá pro vedení v důležitých oblastech lidského života - především v kontextu svatebního obřadu a v následném vedení novomanželů v nejbližších letech po svatbě. Zaměřuje se na předpisy západní katolické církve jak práva všeobecného, tak partikulárního českého. Práce vychází především z primární literatury, která je výkladově doplněna sekundární literaturou, přičemž mapuje nejzásadnější všeobecné normy k těmto problematikám. Cílem této práce je představit jednotlivé náležitosti jako komplexní celek s logickou strukturou, který není odtržen od reálného života, ale naopak z něj často vychází. Přínosem práce bude specifický náhled na téma, které takovým způsobem nebylo dosud zpracováno.This thesis investigates laws, which church sets up to its believers for guidance in fundamental spheres of human lifetime, mainly in the context of the wedding ceremony and subsequent guiding of the newlyweds in forthcoming years after marriage. This diploma work is focusing on the rules of the western catholic church both general law and particular Czech rules. The paper stems mainly from the primary literature, which is explanatory replenished with the secondary literature, whereas surveys the most essential directives concerning these questions. The objective is to present the respective requirements as the integrated unit with reasoned structure, which is not ripped off from true life, but then from the real life proceeds. Contribution of this thesis is the unique view on the topic, which was not in such a mode handled yet.

Number of the records: 1