Number of the records: 1  

Integrace dětí se specifickými potřebami vzdělávání v rámci volnočasových aktivit DDM

 1. Title statementIntegrace dětí se specifickými potřebami vzdělávání v rámci volnočasových aktivit DDM [rukopis] / Aneta Hulínová
  Additional Variant TitlesIntegrace dětí se specifickými potřebami vzdělávání v rámci volnočasových aktivit DDM
  Personal name Hulínová, Aneta (dissertant)
  Translated titleIntegration of children with specific training needs in leisure activities of youth centre
  Issue data2019
  Phys.des.79 s. : il., tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Dagmar Pitnerová
  Oponent Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Pitnerová, Dagmar, 1963- (thesis advisor)
  Vyhnálková, Pavla, 1979- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords Inkluze * integrace * dítě se specifickými potřebami vzdělávání * dům dětí a mládeže * zájmové vzdělávání * volný čas * pedagogický pracovník * školní vzdělávací program * sociální pedagogika * Inclusion * integration * children with specific needs of education * children and youth centers * interest education * free time * pedagogical worker * school education program * social pedagogy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programVychovatelství
  Degreee disciplineŘízení volnočasových aktivit
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00227512-553825783.pdf19836.4 KB17.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00227512-ved-249361446.docPosudek vedoucího
  00227512-opon-727192424.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00227512-prubeh-275331261.pdf31.01.201817.04.201914.05.20192Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na integraci dětí se specifickými potřebami vzdělávání v rámci volnočasových aktivit DDM. V teoretické části jsou charakterizovány děti se specifickými potřebami vzdělávání (SVP). Dále je zde popsáno zájmové vzdělávání probíhající ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a definováni pedagogičtí pracovníci, kteří jej zabezpečují. Nakonec se věnuje trendu inkluze v ČR vycházející ze školního vzdělávacího programu a inkluzivnímu přístupu k dětem se SVP ve vybraných zemích EU. V praktické části je prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pedagogickými pracovníky zkoumána realizace inkluze v domech dětí a mládeže (DDM) Olomouckého kraje. Pomocí obsahové analýzy je sestavena nabídka kroužků daných DDM.The diploma thesis is focused on the integration of children with specific needs of education in the leisure time activities of CHYC. In the theoretical part there are characterized children with specific needs of education (SNE). Then, there is given a description of interest education in school facilities for interest education and are defined pedagogical workers providing it. Finally, it deals with the trend of inclusion in the Czech Republic based on the school education program and inclusive approaches to children with SNE in selected countries in EU. The practical part examins the implementation of inclusion in children and youth centers (CHYC) in Olomouc Region by taking advantage of interviews with leading pedagogical workers. The offer of recreational courses providing by CHYC is compiled by means of content analysis.

Number of the records: 1