Number of the records: 1  

Matematická gramotnost žáků 1. stupně základních škol (se zaměřením na geometrii)

 1. Title statementMatematická gramotnost žáků 1. stupně základních škol (se zaměřením na geometrii) [rukopis] / Tereza Bernatíková
  Additional Variant TitlesMatematická gramotnost žáků 1. stupně základních škol (se zaměřením na geometrii)
  Personal name Bernatíková, Tereza, (dissertant)
  Translated titleMathematical literacy of primary school pupils (focused on geometry)
  Issue data2019
  Phys.des.69 stran, 14 stran příloh : tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Martina Uhlířová. Oponent Karel Pastor
  Another responsib. Uhlířová, Martina, 1966- (thesis advisor)
  Pastor, Karel (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra matematiky (degree grantor)
  Keywords Matematická gramotnost * základní škola * geometrie * didaktický test * matematické přístupy * matematické úlohy * řešení slovní úlohy * metoda průzkumného šetření * dotazník pro žáky * Mathematical literacy * primary school * geometry * didactic test * mathematical approaches * solving of mathematical word task * exploratory survey method * questionnaire for children
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programUčitelství pro základní školy
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00226576-370194496.pdf522 MB17.04.2019
  PosudekTyp posudku
  00226576-ved-705273394.docxPosudek vedoucího
  00226576-opon-988591066.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00226576-prubeh-117753807.pdf31.01.201817.04.201920.05.20191Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá matematickou gramotností žáků 1. stupně základních škol se zaměřením na geometrii. Teoretická část představuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Následně věnuje pozornost přístupům v matematickém vzdělávání a matematickým úlohám, mezinárodnímu a šetření PISA a TIMSS. Dále věnuje pozornost didaktickému testu. Empirická část porovnává dosažené výsledky žáků, v nestandardizovaném didaktickém testu z hlediska pohlaví, známky na konci 4. ročníku a obliby geometrie.The diploma thesis deals with mathematical literacy of primary school pupils and focuses on Geometry. The theoretical part presents the Framework Educational Programme for Basic Education. The diploma thesis deals with approaches in mathematical education and mathematical word tasks and International Surveys PISA and TIMSS. This thesis also pays attention to didactic test. The empirical part compares the achieved results of the pupils in the non standardized didactic test in terms of gender, the marks at the end of year four of primary school and the popularity of Geometry.

Number of the records: 1