Number of the records: 1  

Migrace v Evropě 21. století a její důsledky

 1. Title statementMigrace v Evropě 21. století a její důsledky [rukopis] / Jan Jelínek
  Additional Variant TitlesMigrace v Evropě 21. století a její důsledky
  Personal name Jelínek, Jan, 1995- (dissertant)
  Translated titleMigration in 21st century Europe and it's consequences
  Issue data2019
  Phys.des.112 s. (265 112 znaků) : schémata + CD ROM
  NoteVed. práce Petr Zima. Oponent Pavel Kopeček
  Another responsib. Zima, Petr (thesis advisor)
  Kopeček, Pavel, 1971- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra společenských věd (degree grantor)
  Keywords Evropa * Evropská unie * migrace * asimilace * integrace * islamizace * xenofobie * multikulturalismus * antisemitismus * euroskepticismus * populismus * nacionalismus * Europe * Europe Union * migration * assimilation * integration * islamisation * xenophobia * multiculturalism * antisemitism * euroscepticism * populism * nationalism
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00226145-880014101.pdf222 MB11.03.2019
  PosudekTyp posudku
  00226145-ved-599924427.docPosudek vedoucího
  00226145-opon-119737356.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00226145-prubeh-862962018.f31.01.201811.03.201920.05.20191Hodnocení známkou

  Diplomová práce se věnuje současné problematice migrační krize, jejíž počátky můžeme spatřovat v tzv. Arabském jaru. Hlavní cíl, který si práce klade, je přiblížit laické veřejnosti tematiku migrace. Dalším cílem práce je poukázat na vztah mezi přistěhovalectvím a narůstající oblibou populistických stran a hnutí napříč vybranými zeměmi Evropské unie.This master's thesis concerns the contemporary issue of the migrant crisis, the beginnings of which can be seen in the so-called Arab Spring. The main aim of this thesis is to give the non-professional general public insight into the topic of migration. One further aim is to point out the relationship between immigration and the growing popularity of populist parties and movements across selected countries of the European Union.