Number of the records: 1  

Zkušenosti a potřeby primárních pečovatelů pacientů se schizofrenním onemocněním

 1. Title statementZkušenosti a potřeby primárních pečovatelů pacientů se schizofrenním onemocněním [rukopis] / Marie Hájková
  Additional Variant TitlesZkušenosti a potřeby primárních pečovatelů pacientů se schizofrenním onemocněním
  Personal name Hájková, Marie (dissertant)
  Translated titleExperience and needs in caregivers of patients with schizophrenia
  Issue data2019
  Phys.des.118 : il., grafy, tab. + CD ROM
  NoteOponent Miroslav Orel. Ved. práce Mabel Rodriguez
  Another responsib. Orel, Miroslav, (opponent)
  Rodriguez, Mabel, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords schizofrenie * primární pečovatel * psychiatrická péče * potřeby * schizophrenia * caregiver * psychiatry care * needs
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00226107-307153760.pdf571.4 MB27.03.2019
  PosudekTyp posudku
  00226107-ved-645882728.pdfPosudek vedoucího
  00226107-opon-777135379.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00226107-prubeh-640572273.jpg19.03.201927.03.201913.06.20191Hodnocení známkou

  Tato práce se zabývá zkušenosti a potřebami primárních pečovatelů pacientů se schizofrenií. Cílem výzkumu bylo identifikovat potřeby, které vznikají v návaznosti na péči o jejich blízké a navrhnout možná zohlednění těchto zjištění v současném systému péče o duševně nemocné. Výzkumu se zúčastnilo celkem 11 primárních pečovatelů z různých krajů ČR. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zaměřených na prožívání, porozumění nemoci, hodnocení psychiatrické a následné péče, vlivu nemoci na každodenní život a vnímané postoje veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním. Výsledky ukázaly, že potřeby pečovatelů do velké míry odpovídají nedostatkům vyplývajícím z analýz současného systému péče o duševní zdraví. Ačkoli s většinou zjištěných potřeb již počítá současná reforma psychiatrické péče, tato práce odhalila další dosud nereflektované poznatky ke zvážení, především v oblasti formátu setkání podpůrných skupin pečovatelů a stacionárních programů pro pacienty se schizofrenií.This thesis is concerned with the experience and needs in caregivers of patients with schizophrenia. The aim of the research was to identify needs arising as a response to caregiving and further to suggest consideration of these findings in the current system of mental health care. A total of 11 caregivers from various regions of the Czech Republic participated in the research. The data were obtained through semi-structured interviews focused on experience, understanding of disease, appraisal of psychiatric care and aftercare, the impact of disease on everyday life, and perceived public attitudes towards people with mental illness. The results showed that the needs of caregivers largely correspond to the shortcomings resulting from analyses of the current mental health care system. Although the current reform of psychiatric care already foresees most of the needs identified, this work has revealed other considerations not yet reflected. Based on the research results, set of recommendations, including support groups for caregivers and aftercare programs for patients with schizophrenia have been proposed.

Number of the records: 1