Number of the records: 1  

3D volumometrie a synchronie levé komory v různých režimech kardiostimulace sledovaná echokardiografií

 1. Title statement3D volumometrie a synchronie levé komory v různých režimech kardiostimulace sledovaná echokardiografií [rukopis] / Jiří Vondrák
  Additional Variant Titles3D volumometrie a synchronie levé komory v různých režimech kardiostimulace sledovaná echokardiografií
  Personal name Vondrák, Jiří, (dissertant)
  Issue data2018
  NoteOponent Petr Heinc
  Ved. práce Dan Marek
  Oponent Miroslav Novák
  Oponent Eva Mandysová
  Another responsib. Heinc, Petr (opponent)
  Marek, Dan (školitel)
  Novák, Miroslav (opponent)
  Mandysová, Eva, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav patologie (degree grantor)
  Keywords 3D echokardiografie * dyssynchronie * srdeční resynchronizační léčba * systolic dyssynchrony index * optimalizace * klinická odpověď * respondéři * 3D echocardiography * dyssynchrony * cardiac resynchronization therapy * optimization * systolic dyssynchrony index * clinical outcome * volumetric responders
  Form, Genre disertace dissertations
  UDC (043.3)
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitlePh.D.
  Degree programDoktorský
  Degree programVnitřní nemoci
  Degreee disciplineVnitřní nemoci
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00228831-668036998.pdf131.9 MB13.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00228831-opon-985793197.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00228831-prubeh-631301426.pdf24.08.200813.04.201829.08.2018S2

  Cílem práce bylo zhodnotit význam nejmodernějších parametrů 3D echokardiografie při optimalizaci srdeční resynchroniační léčby. Primárním cílem bylo porovnat nastavení mezikomorového zpoždění pomocí systolic dyssynchrony indexu oproti nastavení dle šíře QRS komplexu u nemocných s nově implantovaným biventrikulárním kardiostimulátorem při střednědobém sledování. Sekundárními cíli bylo zhodnotit inter- a intra-individuální variabilitu hodnocení levé komory pomocí 3D echokardiografie, porovnat rozdíly v klinických a echokardiografických parametrech před a po implantaci srdeční resynchronizační léčby a stanovit počet echokardiografických responderů a nonresponderů v obou skupinách. Dále pak porovnat hodnocení velikosti a ejekční frakce levé komory pomocí magnetické rezonance srdce a 3D echokardiografie a zhodnotit použitelnost optimalizace mezikomorového zpoždění pomocí 3DE v běžné klinické praxi.The aim of this study was to asses the effectivity of the most advanced parameters of 3D echocardiography in the optimization of cardiac resynchronization therapy. The primary endpoint was to compare the setting of interventricular delay by 3D echocardiography using systolic dyssynchrony index versus QRS width measurement in new cardiac resynchronization therapy recipients at the mid-term follow-up. Secondary endpoints were to asses the inter- and intra-individual variability in the assessment of the left ventricle by 3D echocardiography, to compare differences in clinical and echocardiographic parameters before and after implantation of cardiac resynchronization therapy and determine the number of echocardiographic responders and nonresponsers in both groups. Furthermore, to compare the measurements of left ventricle dimensions and ejection fraction using MRI and 3D echocardiography and evaluate the utility of interventricular optimization by the 3D echocardiography in routine clinical practice.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.