Number of the records: 1  

Analýza spokojenosti zákazníků Sportovního centra Gurmán

 1. Title statementAnalýza spokojenosti zákazníků Sportovního centra Gurmán [rukopis] / Kamil Tomčík
  Additional Variant TitlesAnalýza spokojenosti zákazníků Sportovního centra Gurmán
  Personal name Tomčík, Kamil, (dissertant)
  Translated titleThe analysis of customer satisfaction Gurmán Sports center
  Issue data2018
  Phys.des.66 s+ 6 s : il., grafy, tab.
  NoteVed. práce Jiří Skoumal
  Oponent Eva Schwartzhoffová
  Another responsib. Skoumal, Jiří, 1957- (thesis advisor)
  Schwartzhoffová, Eva, 1971- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rekreologie (degree grantor)
  Keywords produkty * nabídka * poptávka * reklama * služby * spokojenost * zákazník * products * offer * demand * services * satisfaction * customer
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineTrenérství a management sportu
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00226390-853334962.pdf762 MB22.11.2018
  PosudekTyp posudku
  00226390-ved-767961936.docPosudek vedoucího
  00226390-opon-436888469.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00226390-prubeh-583697634.pdf18.12.201722.11.201806.02.20192Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá celkovou spokojeností zákazníků. Jedná se o zákazníky navštěvující sportovní centrum Gurmán v Havířově. V První části práce se seznamujeme s teoretickými poznatky v oblasti trhu, marketingu, reklamy, služeb a charakteristiku zákazníka. Další částí je oblast praktická, kde se analyzuje trh v oblasti sportovního odvětví a zaměření je zde i na konkurenci. V neposlední řadě zjistíme potřeby zákazníka, nabídku i poptávku aktuálního trhu. Práce se zabývá také tím, jak získat nového zákazníka a jak si udržet zákazníka stálého, aby jsme stále drželi status spokojenosti. V tomto případě budeme pracovat s dotazníkem nejen v našem sportovním centru, ale i v podniku konkurence. Součástí bude také SWAT analýza, kde uvidíme jak silné a slabé stránky, tak i příležitosti a hrozby na základě situačního rozboru sportovního centra Gurmán.The diploma thesis deals with the overall customer satisfaction. These are customers visiting the Gurmán Sports Center in Havirov. In the first part of the work we getting to know about the theoretical knowledge in the field of marketing, marketing, advertising, services and customer characteristics. Another part is the practical part, here is the market analysis with sport and it also concentrate on the competition. Last but not least, we will identify the needs of the customer, the supply and demand of the current market. The work also deals with how to get a new customer and how to keep a customer standing so we still have a status of satisfaction. In this opportunity, we will work with a questionnaire not only in our sports center but also in the competition. SWAT analysis will also be part of where we will see both strengths and weaknesses as well as opportunities and threats based on the situational analysis of the Gurmán sports center.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.