Number of the records: 1  

Ageistické postoje z pohledu studentů středních škol

 1. Title statementAgeistické postoje z pohledu studentů středních škol [rukopis] / Dominika Ondruchová
  Additional Variant TitlesAgeistické postoje z pohledu studentů středních škol
  Personal name Ondruchová, Dominika, (dissertant)
  Translated titleAgeist attitudes from the perspective of secondary school students
  Issue data2018
  Phys.des.70 : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Andrea Preissová. Oponent Marie Chrásková
  Another responsib. Preissová, Andrea, (thesis advisor)
  Chrásková, Marie (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra antropologie a zdravovědy (degree grantor)
  Keywords postoje * předsudky * stereotypy * adolescence * stáří * stárnutí * senior * ageismus * diskriminace * attitudes * prejudices * stereotypes * adolescence * old age * aging * senior * ageism * discrimination
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programUčitelství pro střední školy
  Degreee disciplineUčitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00224960-503984976.pdf51.3 MB22.06.2018
  PosudekTyp posudku
  00224960-ved-759177404.docxPosudek vedoucího
  00224960-opon-491045973.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00224960-prubeh-134838142.jpg31.01.201722.06.201827.08.20182Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá problematikou ageismu a zároveň analyzuje postoje studentů středních škol k seniorům. V empirické části je realizován kvantitativní výzkum metodou sémantického diferenciálu a metodou Likertovy škály. Na výzkumném šetření se podílelo 129 respondentů (studentů - adolescentů) ze tří rozdílných typů středních škol, kterými jsou gymnázium, střední zdravotnická škola a střední odborné učiliště stavební.This diploma thesis deals with issues of ageism and at the same time analyzes attitudes of secondary school students towards seniors. In the empirical part, quantitative research is performed using the Semantic Differential Method and the Likert Scale Method. In the research participated 129 respondents (students - adolescents) from three different types of secondary schools, namely lyceum, secondary nursing school and secondary construction vocational school.

Number of the records: 1